Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.12.16 / dotaz č. 76449
Dobrý den, jsme čtyřčlenná rodina, bydlíme v rodinném domku. Slyšel jsem, že v dnešní době se již vyplatí instalovat si fotovoltaiku na střechu a ohřívat s ní užitkovou vodu. Je to pravda? Kolik to přibližně stojí? Nejsou problémy s připojením? Je na to možné čerpat nějaké dotace? Velmi děkuji za Vaši odpověď.
Dobrý den, děkuji za dotaz a sděluji následující.
K instalaci fotovoltaického systému s výkonem do 10 kWp na střechu rodinného domu není potřeba licence ani živnostenský list. Pokud tedy budete vyrobenou elektřinu spotřebovávat pouze na přímý ohřev teplé užitkové vody v bojleru (ohřívači vody, zásobníku) a nebudete žádat o připojení k distribuční síti, nepotřebujete ani souhlas příslušného distributora (ČEZ, E-ON, PRE).
Pro tuto konkrétní variantu je v dotačním programu Nová zelená úsporám uvažována dotační oblast C (efektivní využití zdrojů energie), podoblast C.3.3 (max. výše podpory 35 tisíc Kč).
Podmínkou však je, že fotovoltaika musí pokrývat minimálně 50 % tepla na přípravu teplé vody. Minimální účinnost panelů musí být 10 % (tenkovrstvé) a 15 % (mono a polykrystalické). Dále, že FV bude umístěna na rodinném domku, nikoli např. na zahradě. Objem zásobníku teplé vody musí být min. 80 litrů na každý instalovaný kWp fotovoltaiky.
Samostatné elektrické ohřívače vody pracují na principu dvou samostatných elektrických okruhů. První je napojený na síť (AC 230 V) a druhý na elektrickou energii z fotovoltaických panelů (DC). Oba okruhy pracují současně nebo samostatně. Zdroj elektrické energie ze sítě zajišťuje ohřev vody během nepříznivého počasí. Termostatem se nastaví určitá teplota vody (například 45 °C). Při dosažení této nastavené teploty se automaticky vypíná přívod elektrické energie ze sítě a voda se dále ohřívá energií z fotovoltaických panelů, až na max. teplotu 75 °C.
Fotovoltaika je ovšem nejvýhodnější tam, kde je vyšší spotřeba elektrické energie a kde je možno využít pro vlastní potřebu elektřinu vyrobenou solárními panely. Případně je možno přebytky elektrické energie ukládat do zásobníku teplé vody (objem 80 l /kWp) podoblast C.3.4 (dotace 55 tisíc) nebo do baterií C.3.5 a C.3.6 (dotace 70 a 100 tisíc). Zde se však už jedná o systémy připojené k distribuční síti se souhlasem distributora.
Ceny různých setů pro přímý ohřev vody se pohybují podle výrobce cca od 60 do 135 tisíc Kč. Počet panelů 4-8 kusů podle velikosti ohřívače vody (cena 1 ks polykrystal. panelu cca 5 tisíc Kč).
Zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů (OZE) mohou instalovat pouze osoby s osvědčením o profesní kvalifikaci.

S pozdravem
Ing. O.Schreiber, Energy Centre Č. Budějovice