MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

rozmýšlím nad instalací solárního ohřevu teplé vody na rodinný dům průměrné velikosti, nicméně jsem bezradný v otázce výběru ekonomicky správné technologie - s ohledem na dlouhodobou úsporu. Váhám mezi kolektory a fotovoltaikou.

Co se v současné době vyplatí více - a jaké jsou případné možnosti dotací?
Mnohokrát vám děkuji.

S pozdravem a děkuji
[ 23.12.16 - dotaz číslo: 76635 - téma: Příprava teplé vody ]

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

V první řadě je potřebné stanovit optimální velikost solární instalace a to s ohledem na využití. Základní rozdělení je:
Termické systémy:
Solární termická instalace pouze pro přípravu teplé vody (TV) – zde se vychází ze spotřeby TV, je to tedy ovlivněno počtem osob v domě.
Solární termická instalace pro přípravu teplé vody (TV) a přitápění – zde se zohledňuje počet osob v domě, tedy pokrytí především na mytí, a pak to, kolik sluncem vyrobené energie využijeme pro přitápění. Zde je potřeba zohlednit energetickou bilanci domu, jeho tepelnou potřebu a způsob kombinace solárního přitápění s hlavním zdrojem tepla.
Fotovoltaické systémy:
- FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem – opět pouze pro přípravu TV
- FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1- s přitápěním z akumulace do vody
- FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 -kWh.rok-1 – pro pozdější využití přebytků s akumulátory
- FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 – pro pozdější využití přebytků s akumulátory
Ve vašem případě, pokud by se jednalo pouze o ohřev TV, by to byly ty první uvedené varianty v termice a FV. Jaká technologie je ta správnější, nebo s vyšší životností, to se těžko dá označit. Z hlediska úspory správně navržený systém s optimální velikostí ve vztahu ke spotřebě vody ušetří 65 až 70% nákladů na ohřev TV, konkrétní úspora v Kč tedy závisí na celkové spotřebě TV v domě. U běžné domácnosti to může být kolem 10 tis.Kč/rok, velmi zhruba!
Porovnávání pořizovacích nákladů termiky a FV – žádnou z variant nelze označit jako jednoznačně cenově výhodnou. Osobně se kloním k tomu, že ceny jsou cca srovnatelné. Vždy záleží na velikosti instalace (vychází z potřeby teplé vody v domě, tedy z počtu osob), jakým způsobem budou řešeny přebytky a podobně.
Základní sestavu fotovoltaického systému velikostí odpovídající rodinnému domu, 4 osoby s 12V vložkou, stejnosměrné napětí (bez střídače) lze pořídit za cca 100 až 125 tis. Kč a za ty samé peníze pořídíte solární termickou instalaci obdobného užitku.
Nespornou výhodou fotovoltaiky je absence čerpadel a oběhu směsi primárního okruhu, tedy patrně i vyšší životnost „funkčních“ prvků. Na druhou stranu je potřeba řešit při současných podmínkách výhradně jako ostrovní systém, je tedy obtížné přebytek vyrobené energie využít jinak. A to nemluvíme o ceně střídače, jak zabránit přetokům do sítě nebo nákladům na baterie apod.
Termická instalace pracuje s vyšší účinností panelu, zabere na střeše méně místa, lze využít přebytky pro ohřev bazénu, kvalitní kolektory s kvalitním absorbérem a provedením mají vysokou životnost, ale na druhé straně se přehřívá apod.
Takže spíše doporučuji zvážit pro svůj konkrétní případ, co je provozně pro koho optimálnější. K cenám je nejlépe dopracovat se formou konkrétní nabídky konkrétního dodavatele a montážní firmy.
Životnost zařízení je poměrně dlouhá, s použitím dotace je reálná návratnost v rozmezí 6 až 10 let. Na oba systémy lze získat dotaci z titulu Nová zelená úsporám, doporučuji navštívit tyto webové stránky www.novazelenausporam.cz.
Naleznete zde veškeré podrobnosti. Výše dotace pro případ pouze ohřevu TV je v obou variantách 35 000,- Kč. (podoblasti podpory C.3.1 a C.3.3)
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice.

[ Odpovídá: Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect