Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.1.17 / dotaz č. 76786
Dobrý den,chtěl bych se zeptat na system ohřevu vody fotovoltaikou.Mám akumulační nádrž 1000 litru vytápěný krbovkama a chtěl bych to zkombinovat.
Hezký den,

v prvé řadě je potřebné mít více informací o použité akumulační nádrži. Nevím, zda má nádrž v sobě již integrováno elektrické topné těleso a nebo zda má hrdlo pro jeho dodatečné osazení. Má nádrž v sobě osazeny výměníky tepla? Jak ohříváte užitkovou vodu?

Obecně platí, abyste mohl efektivně využít FVE na ohřev užitkové vody na mytí, či pro účely vytápění je potřebné nejprve analyzovat stávající stav a znát také prognózu do budoucna. Je nutné například vědět, kolik litrů teplé vody denně potřebujete, kolik osob je v domě, kolik tepla potřebujete na vytápění (jakou tepelnou ztrátu má dům), v jaké lokalitě se nacházíte, zda není střecha domu zastíněna a pod.

Toto by s Vámi nejlépe probral na místě projektant vytápění a nebo projektant elektro a nebo zástupci firem, kteří nabízí FVE tzv. na klíč.

Protože je pořízení fotovoltaických systémů také dotováno v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ), stává se jejich realizace dostupná téměř pro všechny majitele rodinných domů. Jenom je potřebné zvážit, jaký fotovoltaický systém se pro Vás hodí a kolik peněz můžete investovat.

Řada firem nabízí fotovoltické systémy ale jen málo firem k tomu poskytuje kvalitní bezplatné energetické poradenství. To by pro Vás mohlo být výhodou, najít si takovou firmu.

Při vlastním návrhu totiž nestačí jen vycházet ze stávajících spotřeb elektřiny a na to nadimenzovat fotovoltaickou elektrárnu. Je potřebné v prvé řadě navrhnout i odpovídající opatření, týkající se úspor paliv a energií a zároveň zohlednit i budoucí vývoj nových technologií a možnost rozšíření navrženého fotovoltaického systému. Jen tak bude provozovatel FV elektrárny připraven na blízkou budoucnost, elektromobilitu i tzv. chytré sítě.

Výše dotace, v rámci programu NZÚ v oblasti podpory C. Efektivní využití zdrojů energie, kde jsou podporovány fotovoltaické systémy, je následující:

• C3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
(dotace 35 000,-Kč),

• C3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1
(dotace 55 000,-Kč),

• C3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1
(dotace 70 000,-Kč),

• C3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1
(dotace 100 000,-Kč),

kdy podpora na solární fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016 a kdy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp.

Možná, že pro Vás může být výhodný i solární termický systém s teplovodními slunečními kolektory. I tímto směrem se můžete ubírat. To lze však říci až po provedené analýze.

S přátelským pozdravem energetický poradce Lubomír KlobušníkOdpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm tisk