MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
mám otázku týkající se výzvy úspora energií II - OP PIK.
1)Existuje seznam certifikovaných zpracovatelů energetických posudků pro výzvu Úspora energií II OP PIK pro účel podání žádosti o dotaci článek 9.4.h) výzvy. "Energetický posudek,podle § 9a odst. 1 písm. e)zákona č.406/2000Sb.,o hospodaření energií,
v platném znění,zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku,ve znění vyhlášky č.309/2016 Sb."
2)Mohli byste mi dát odkaz/případně kontakty v MS kraji a jaké finanční prostředky si řádově na takový energetický posudek mám rezervovat?
3)Odvíjí se cena energetického posudku od rozsahu opatření/úprav sloužících ke snížení energetické náročnosti objektu (v tomto případě pro komerční využití právního subjektu).
4)Kolik času takový posudek zpracovateli přibližně zabere a jaké podklady bych si měl pro urychlení jeho práce připravit?
Děkuji za rychlou odpověď a přeji pěkný zbytek dne

[ 12.2.17 - dotaz číslo: 77299 - téma: Dotace a financování projektů ]

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

ad1. Seznam certifikovaných auditorů naleznete na na stránkách MPO, viz odkaz https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx. Zde si můžete najít energetického auditora dle místní příslušnosti.
ad2. V rámci I-Ekis nejsme oprávněni touto cestou poskytovat kontakty na konkrétní osoby, toto je možno projednat na osobní schůzce. Nevím o jak rozsáhlý objekt se jedná a z tohoto důvodu je složité Vám sdělit přibližnou cenu.
ad3. Ano cena energetického posudku se odvíjí od složitosti a velikosti posuzovaných objektů. Dále se cena odvíjí od Vámi poskytnutých podkladů (projektová dokumentace). Je vhodné mít projektovou dokumentaci v elektronické podobě.
ad4. Jak je uvedeno výše časová náročnost souvisí se složitosti a velikosti posuzovaných objektů a poskytnutých podkladů. Důležité je připravit projektovou dokumentaci (stavební, TZB) a spotřeby energií za poslední 3 roky zpátky (elektřina, teplo).

S pozdravem

Kaleta Tomáš

Související legislativa[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect