MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je nutný energetický štítek na dům, když bude jeden sourozenec na druhého převádět svůj podíl, ale NE darem, ale kupní smlouvou. děkuji za odpověď.
[ 15.3.17 - dotaz číslo: 78170 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

K Vašemu dotazu týkajícího se „nutnosti energetického štítku na dům ….za situace převodu s kupní smlouvou“ Vám sdělujeme následující:
1/ Povinnost vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek z hlediska Průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji budovy nebo ucelené části budovy upravuje zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění (tj. dle poslední novely č.103/2015 Sb. účinné od 1.7.2015) a to v §7a v základním odstavci 2, se zněním… vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji budovy nebo prodeji ucelené části budovy a při pronájmu budovy nebo pronájmu ucelené části budovy,…Dále potom dle tohoto odstavce 2/ …předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkající se koupě a následně předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Poznámka 1 : Výše uvedený zákon pracuje s pojmy „prodej budovy“, a „kupní smlouva“ a tyto dále nijak nerozebírá.
Poznámka 2 : Dle §2 odst.(1) zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění se ucelenou částí budovy rozumí podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena.
2/ V odstavci 9 tohoto §7a je potom popsána situace, kdy se průkaz při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy neopatřuje , tj. za situace kdy se tak obě strany na tomto písemně dohodnou (tj. vlastník budovy, SVJ, vlastník bytu a na druhé straně kupující, nájemce) a dále se jedná o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1.lednem 1947.
Poznámka 3 : Větší změnou dokončené budovy se dle výše uvedeného zákona rozumí změna dokončené budovy na více než 25% plochy obálky budovy. Obálkou budovy se zde zjednodušeně rozumí plocha vnějších obvodových stěn, oken a dveří, plocha střešní konstrukce, podlahové konstrukce, které takto „obalují“ vytápěný prostor budovy vůči vnějšímu prostředí tvořenému nejčastěji vnějším vzduchem a přilehlou zeminou.
S pozdravem Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc

Ještě pro jistotu doplnění k Vašemu dotazu – Za předpokladu, že tedy skutečně půjde o převod vlastnického podílu na nemovitosti a třeba i kupní smlouvou , nebude se tedy jednat o klasický prodej budovy, ani o pronájem budovy, ani ucelené části budovy, potom by průkaz energetické náročnosti budovy nebyl vyžadován. Ve Vašem dotazu neuvádíte takovou skutečnost, že dům –předpokládáme rodinný dům- by byl rozdělen na tzv. ucelené části - byty nebo nebytové prostory- a předmětem převodu by byla právě ta nějaká ucelená část. V této situaci by potom bylo potřebné průkaz energetické náročnosti zpracovat.
S pozdravem Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Svoboda ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect