MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, máme dvanáctibytový dům s plochou střechou. Uvažujeme o jímání dešťové vody do původní nevyužívané studny. Je to možné? A ještě otázka: jsou nějaké dotace na jímání dešťové vody. Děkuji.
[ 14.3.17 - dotaz číslo: 78292 - téma: Dotace a financování projektů ]

Hezký den,

jímání dešťové vody je rozumné, zejména v době kdy dochází k neustálému zdražování užitkové vody. Co se týká dotace, která podporuje využití dešťové vody, měl by v dubnu tohoto roku být vyhlášen MŽP ČR dotační program DEŠŤOVKA. Ten by měl být i pro majitele bytových domů.

Údajně bude dotace rozdělena do tří kategorií:

1. Zalévání

Dotace 50 % (20.000,- Kč + 3 500 Kč/m3) na pořízení nádrží na zahradu o objemu alespoň dvou tisíc litrů.

2. Zalévání a splachování

Příspěvek (30.000,- Kč + 3 500 Kč/m3) na řešení rozvodů dešťové vody k dalšímu využití např. ke splachování.

3. Zalévání vodou ze sprchy

Systém využívání předčištěné odpadní vody k dalšímu využití. Dotace pak (60.000,- Kč + 3 500 Kč/m3).

Doporučuji nejprve vyčkat, až budou jasné podmínky dotace, abyste mohli v součinnosti s projektantem zdravotní instalace navrhnout jak potrubní systém pro jímání dešťové vody, tak také systém pro její efektivní využití. Zda budete dále dešťovou vodu čistit a využívat například pro splachování, na praní, či k úklidu, bude záviset na technickém řešení a na Vašich finančních možnostech.

Nezapomeňte splnit také legislativní podmínky, které se týkají ochrany spodních vod (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů-tzv. vodní zákon), jež mohou ovlivnit Vaše další rozhodování.

Zákon o vodách ukládá například také povinnosti vztahující se k provádění staveb, jejich změn nebo změn jejich užívání. Stavebníci jsou povinni zabezpečit stavby zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem srážkové vody na tyto stavby. Bez splnění těchto podmínek by ani stavební úřad nevydal stavební povolení popřípadě kolaudační souhlas na tyto stavby.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce
[ Odpovídá: Lubomír Klobušník - EKIS České Budějovice Klotherm ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect