MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
od projektanta máme v dokumentaci pro pasivní dům "VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA" u oken směřujících na západ do volné krajiny uvedeno, že budou stíněna nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou (dáno činitelem Fsh hodnotou 1). Střecha je ovšem bez přesahu a budova na této straně není možná ani v budoucnu.
Budeme na dům čerpat dotaci SFŽP a vše by mělo být dle dokumentace správně. Můj dotaz zní, zda tento činitel může být ovlivněn ještě něčím jiným, než stínícími budovami či jejími částmi?
[ 16.3.17 - dotaz číslo: 78362 - téma: Ostatní, Nízkoenergetické a pasivní domy, Dotace a financování projektů ]

Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz. Zřejmě se jedná o údaje uvedené v protokolu VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2. Protokol je vyžadován SFŽP pro doložení výpočetního postupu energetické bilance pasivního domu. Fsh je označení pro celkový korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Tímto činitelem jsou redukovány solární zisky průsvitnými konstrukcemi pro výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení. Jeho velikost je stanovena součinem částečných činitelů stínění - nadpražím nebo markýzou (Fov), bočním okenním ostěním (vpravo a vlevo - FfinL a FfinR) a stíněním horizontem nebo okolní zástavbou (Fhor). Jednotlivé činitele se stanovují pro konkrétní zeměpisnou šířku postupem podle ČSN EN ISO 13790, s využitím tabulkových hodnot uvedených v příloze G nebo jejich interpolací. V případě zadání hodnoty 1 se korekční činitel neuplatní - okno není zastíněno.

S pozdravem,

Související legislativa[ Odpovídá: Mgr.A. Miroslav Misař - EKIS Jihlava M. Misař ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect