MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
od projektanta máme v dokumentaci pro pasivní dům "VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA" u okna na toaletu velikosti 70x74cm se skly se zvýšenými solárními zisky, které je na východní straně uvedeno, že okno musí být stíněno markýzou (dáno činitelem F,ov hodnotou 1). Zřejmě by v této malé místnosti hrozilo v létě přehřívání a proto musí být stíněno.
Můj dotaz zní, jak daleko má toto k praxi?
Budeme na dům čerpat dotaci SFŽP a vše by mělo být dle dokumentace. Projektantovy námitky s odvoláním na program PHPP, že takto to vychází lépe mi přijdou absurdní. Jsou opravdu rozdíly měřitelné/mimo odchylku výpočtu?
[ 17.3.17 - dotaz číslo: 78363 - téma: Nízkoenergetické a pasivní domy, Dotace a financování projektů, Ostatní, En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den,
Vámi uvedený protokol výpočtu ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA je vyžadován SFŽP pro doložení výpočetního postupu energetické bilance pasivního domu. Zadaná hodnota F,ov =1 pro redukční činitel stínění markýzou nebo okenním nadpražím ve skutečnosti znamená absenci zastínění. Korekční činitel pro chlazení se značí jako Fc,c. Předmětný protokol slouží k výpočtu energetické bilance a uvedené hodnoty neslouží k hodnocení rizika přehřívání. Riziko přehřívání je pro účely dotačního programu SFŽP (Nová zelená úsporám) hodnoceno specializovanými výpočetními programy podle ČSN EN ISO 13792. Pro hodnocení rizika přehřívání má být vybrána tzv. kritická místnost, která je nejnáchylnější k přehřívání vzhledem k jejímu objemu a velikosti a orientaci transparentních výplní. Toaleta s oknem o ploše 0,52m2 není z tohoto pohledu kritickou místností.
Mezinárodně uznávaná metodika hodnocení PHI Darmstadt tzv. PHPP se k problému přehřívání staví odlišně a nevyhodnocuje riziko pro jednotlivou kritickou místnost, ale pro dům jako celek (tzv. obálkovou metodou). Uváděná velikost okna se na celkovém hodnocení bude podílet minimálním příspěvkem, program PHPP je však velmi citlivý. Mimo optimalizační výpočet jsou takto malé rozdíly (v řádu stovek Wh) při běžném provozu prakticky nezjistitelné. Výstupy z programu PHPP se pro Novou zelenou úsporám nedokládají.
Doporučuji konzultovat nutný rozsah realizovaného zastínění s dotyčným administrátorem žádosti na SFŽP.

S pozdravem,

Související legislativa[ Odpovídá: Mgr.A. Miroslav Misař - EKIS Jihlava M. Misař ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect