MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

chtěl bych poprosit o radu se správným zařazením konstrukcí dle ČSN 73 0540:2 pro posouzení součinitele prostupu tepla následujících konstrukcí, zda je nutné hodnotit jako lehký obvodový plášť, nebo je možné hodnotit zvlášť, jako lehké obvodové stěny a otvorové výplně.

1. hala, ocelový skelet, vyzděno po parapet, nad parapetem vnější opláštění lehké (trapézový plech+minerální vlna+trapézový plech) kotveno do parapetní zdi a do nosné konstrukce pomocí svislých sloupků sloupků, okna i vrata kotvená do nosné konstrukce a parapetní zdi. Zateplení stříkanou pěnou ze strany exteriéru stříkanou pěnou mezi stávající plášť a nový trapézový plech.

2. hala, ocelový skelet, vyzděno po parapet, sendvičové panely, okna předsazená do interiéru kotvená do parapetní zdi a vlastních vodorovných profilů kotvených přímo do nosné konstrukce.

Děkuji za odpověď
[ 18.4.17 - dotaz číslo: 79420 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den,
ČSN 73 0540-2 definuje lehký obvodový plášť jako sestavu dle normy ČSN EN 13830, tj. ekvivalent výrobku, hodnocený vcelku. Lehký obvodový plášť se obvykle skládá ze svislých a vodorovných stavebních prvků navzájem spojených a ukotvených na nosnou konstrukci stavby a vytváří vylehčený prostor uzavřeného nepřetržitého obalu, který zajišťuje sám o sobě nebo ve spojení se stavební konstrukcí všechny běžné funkce vnější stěny, ale nepřebírá žádné nosné vlastnosti stavební konstrukce. V obou Vašich případech se nejedná o jeden systémový výrobek lehkého obvodového pláště, který by byl vyráběn a dodáván jako systém jedním dodavatelem. Nevidím tedy jako opodstatněné porovnávat hodnoty součinitele prostupu tepla uvedených konstrukcí s požadavkem normy ČSN 73 0540-2 na lehké obvodové pláště, který se stanovuje podle konkrétního podílu průsvitných a neprůsvitných konstrukcí. V obou Vašich případech bych součinitel prostupu tepla oken porovnával s požadavkem ČSN 73 0540-2 na výplň otvoru ve vnější stěně (pro interiér 18-22°C je požadavek 1,5 W/m2.K, doporučení 1,2 W/m2.K). Sendvičové konstrukce, pokud mají plošnou hmotnost do 100 kg/m2, bych hodnotil vůči požadavku na vnější stěnu lehkou (pro interiér 18-22°C je požadavek 0,3 W/m2.K, doporučení 0,2 W/m2.K).
S pozdravem
Tomáš Kupsa

[ Odpovídá: Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect