MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

mám prosbu, počítám energetický průkaz a nevím si rady jaký součinitel prostupu tepla použít u podlahy na zemině v domě cca. z roku 1930, dokumentace není k dispozici, na internetu jsem se dočetl že u těchto starých domů, kde není možné jistě zjistit skladbu se udává hodnota U =3 a horší. Prosím o radu

Děkuji

[ 21.4.17 - dotaz číslo: 79786 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

K Vašemu dotazu týkajícímu se hodnoty souč. prostupu tepla „U“ konstrukce podlahy přilehlé k zemině ve stávajícím starším objektu, cca z r. 1930, pro potřeby výpočtů PENB, Vám sdělujeme následující :
1/ Vámi udávaný údaj souč. prostupu tepla U= 3,0 W/m2.K pro případ takovýchto podlahových konstrukcí ve starších objektech, bez proj. dokumentace a pro objekty do r. 1964, udával např. specifický Metodický pokyn z r. 2014 vydaný MŽP pro potřeby výpočtů v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) a to pro případy chybějící proj. dokumentace ověřené stavebním úřadem.
2/ Uvedený údaj sloužil pro potřeby tehdejších výpočtů v rámci příslušného období zpracovávání výpočtů a žádostí pro tento program NZÚ. Dle Vašeho sdělení, Vy však řešíte výpočty pro PENB a zde je potřebné si uvědomit znění §3 odst.(2) vyhl. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, v platném znění , který říká…“V případě dokončených budov, musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu se současným stavem budovy“. Jinými slovy, je potom nezbytné, takovýto současný stav budovy a tech. systémů na místě ověřit.
3/ V případě Vámi řešené podlahové konstrukce je potom dle našeho názoru a zkušeností potřebné přímo na místě, dle možností, skladbu , popř. její část ověřit. V zásadě bez problémů lze ověřit nášlapné vrstvy, základní konstr. mat. řešení podlahy (dřevěné, betonové,…), až po využití informací od uživatele, či vlastníka objektu. Více obvykle nelze v obývaných prostorech provést (tj. např. sondy) a celou skladbu - po vyčerpání všech možností zjišťování – nezbývá než odborně odhadnout a uvedené i v podkladech, popř. v poznámce v PENB takto uvést.
4/ V daném případě a ve smyslu výše uvedeného, Vám tedy použití - ničím nepodložené - „specifické, paušální hodnoty“ souč. prostupu tepla U= 3,0 W/m2.K pro tento typ konstrukcí, nedoporučujeme.

S pozdravem Ing. P.Svoboda, EKIS Olomouc, 04/2017

[ Odpovídá: Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Svoboda ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect