Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.5.17 / dotaz č. 80890
Dobrý den,chtěla bych se zeptat vlastním okál bez zateplení.Když bych chtěla tepelné čerpadlo a chtěla zažádat o dotaci jak to funguje?Co vše proto musím udělat?Jaký je postu a co musím splňovat?Moc děkuji za odpověď
Hezký den,

v současné době se nabízí dvě možnosti, jak získat podporu na instalaci tepelného čerpadla.

1. Kotlíková dotace - žádá se u Krajského úřadu, do jehož kompetence spadáte
2. Nová zelená úsporám - žádá se u krajského pracoviště SFŽP do jehož oblasti patříte

Pokud chcete zažádat o podporu na tepelnéč čerpadlo v rámci tzv.Kotlíkové dotace měla byste splňovat následující:

Být vlastníkem rodinného domu na území ČR

V současné době byste měla topit v kotli na uhlí s ručním přikládáním a tento zdroj musí sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu (lze prokázat íotodokumentace původního zdroje na uhlí napojeného na topnou soustavu a komín)

Výše podpory

fyzickým osobám až 80 % způsobilých výdajů + 5% bonifikace pro obce, které byly Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území

Dokumenty k podání žádosti

• Žádost o poskytnutí dotace
• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
• Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.


Pokud chcete zažádat o dotaci na tepelné čerpadlo u SFŽP v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ)
2.4 Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie měla byste splňovat následující:

Mít v domě jako hlavní zdroj elektrické vytápění (přímotopy, elektrokotel…)

Mít rodinný dům, jehož měrná roční potřeba tepla na vytápění hodnota EA v okamžiku doložení dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1 (zjišťuje energetický expert výpočtem).

Výše možné dotace v podprogramech C.2:

Tepelné čerpadlo voda - voda C.2.5 50% až 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo země - voda C.2.6 50% až 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch - voda C.2.7 50% až 60 000 Kč

Řada firem, které provádí dodávku a instalaci tepelných čerpadel nabízí následující služby:

1. Bezplatnou vstupní konzultaci

2. Předinvestiční rozvahu a návrh nebo optimalizaci energeticky úsporných opatření k domu

3. Energetický posudek a projektovou dokumentaci (do výše 5.000,-Kč hradí v podoblasti C.5 SFŽP)

4. Podání a kompletaci žádosti

5. Odeslání žádosti

Doporučuji Vám nejprve kontaktovat projektanta vytápění, nebo energetického experta se znalostí problematiky dotací.Ten Vám nezávisle poradí jak nejlépe ve Vašem konkrétním případě postupovat a dozvíte se, zda bude nutné Váš dům nejprve dodatečně zateplit, jaký zdroj tepla bude pro Vás nejvýhodnější i jak vše správně naplánovat. Můžete oslovit i firmu, která tepelná čerpadla nabízí, ale ta bude prosazovat pouze jimi dodávaná tepelná čerpadla a Vy se připravíte o možnost porovnání s jinými dodavateli. Proto zvolte alespoň další dvě firmy, abyste je mohla vzájemně porovnat co vše Vám nabízejí.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce