MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, je možné získat dotaci na několik tepelných čerpadel vzduch-voda pro výrobní podnik? Chceme zrušit plynové kotle.
[ 18.5.17 - dotaz číslo: 80959 - téma: Dotace a financování projektů ]

Ano, to je běžné. Počet ani přesná specifikace typů není omezena, neboť se ve vašem případě jedná o provedení úsporného opatření. V rámci výrobního podniku tedy můžete využít dotací na realizaci úsporných opatření v rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu, v operačním programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (zkratka MPO OP-PIK).
Podporu naleznete v prioritní ose 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.
Specifickým cílem je výstavba, modernizace a rekonstrukce zdrojů tepla, jejich rozvodů - což plně odpovídá vašemu záměru, s cílem zvýšení účinnosti.

Více informací naleznete na:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/operacni-program-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost/operacni-program-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost--157679/

Z hlediska bezpečnosti energetiky, je výhodné snížení dovozní závislosti na plynu, podpora využití domácích zdrojů.

Jediné, na co bych rád upozornil, že bude patrně nutné upravit i otopnou soustavu, pokud zrovna nebudete chtít využít vysokoteplotních čerpadel. Plynové zdroje bývají napojeny na otopnou soustavu o teplotě např. 90/70st.C, což při použití nízkoteplotních čerpadel nebude možné. Doporučuji konzultovat a ověřit a případně lze zahrnout i rekonstrukci otopné soustavy do celkové dotace.
[ Odpovídá: Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect