MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, nedaří se mi dopátrat bližších informací, mám otázky k dřevostavbám. Jde mi o problematiku vlhkosti konstrukčního dřeva u difuzně uzavřené konstrukce.
Před vnitřním zaklopením dřevostavby parozábranou se měří vlhkost konstrukčního dřeva. Měly by dosahovat určitých normových čísel. Víte, o jaké hodnoty čísla se jedná? O jakou normu přesně jde a kde získat více informací? Co se stane, když se dokončí parozábrana a dřevo bude ještě vlhké? Může se zaklápět parozábranou při hodnotách 18 až 20 případně i vyšší?
Dále mám otázku, zda nevadí, že není vnitřní nosné konstrukční dřevo dřevostavby také potaženo parozábranou. Nevadí to dřevu?
Jaká je správná údržba dřevostavby u difuzně uzavřené konstrukce?
Děkuji.
[ 16.6.17 - dotaz číslo: 82016 - téma: Ostatní ]

Dobrý den,

děkuji Vám za zajímavý dotaz.

Bohužel se mi nepodařilo dohledat konkrétní předpis, který by vlhkost zabudovávaného řeziva řešil. Nicméně zde existují určité zvyklosti, které vycházejí z praxe a dlouhodobého zkoumání.
Obecně lze doporučit, aby řezivo ve skladbě dřevostavby (prakticky bez ohledu na difuzní otevřenost konstrukce) mělo při uzavírání konstrukce max. 12 %. Takové hodnoty uvádí odborná literatura např. Dřevostavby: Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště, J. Kolb, 2011
To je především z toho důvodu, že vysychání je spojené s dotvarováním jednotlivých prvků (kroucením). To může mít vliv na konstrukční spoje, spoje parozábrany i stav tepelné izolace v okolí dřevěných prvků. Druhou věcí je, kam by ona vlhkost měla odejít v případě, že by mělo řezivo vlhkost vámi zmíněných 18-20 %. Přes vrstvu parozábrany nikoli a přes difuzně nepropustnou vrstvu z exteriéru také ne. Tj. řezivo bude mít takovou vlhkost poměrně dlouhou dobu a je zde nebezpečí napadení dřevokazným hmyzem či houbami.
Zmíněných 8 – 12 % jsou obvyklé hodnoty, které dřevěné prvky dosahují již v existujících konstrukcí. Pokud by bylo řezivo přeschlé (tj. pod 8 %), mělo by vzhledem ke své hygrodkopicitě tendenci pojímat vlhkost ze vzduchu a dosahovat hodnot 8 – 12 %.

Z mé strany tedy doporučení dřevo vysušit na hodnoty pod 12 %.

Co se týče Vašeho druhého dotazu, tak nevadí. Vnitřní stěna odděluje dvě prostředí, které mají stejné, případně podobné, vlastnosti (teplota, vlhkost). Tím pádem zde není žádný potenciál pro šíření tepla a vlhkosti konstrukcí a tím ani nebezpečí kondenzace. Řešení skladby vnitřní konstrukce bez parozábrany je tak správné.
Situace jiná by však nastala, pokud bychom hovořili např. o dělící stěně mezi interiérem a garáží. Ta bude pravděpodobně nevytápěná nebo jen temperovaná. V takovém případě zde parozábrana být musí.

Co se týče správné údržby dřevostavby, je třeba především chránit konstrukci před vlhkostí. A to platí jak pro vlhkost ze zatékání (tj. je třeba věnovat patřičnou pozornost stavu střešního pláště), tak vlhkost zemní (např. porušenou hydroizolací), vlhkost provozní (dlouhodobý únik vody z potrubí), vlhkost pronikající do konstrukce a její kondenzace. Zvláště v posledním zmíněném je třeba dbát na kvalitní provedení parozábrany (prolepení všech spojů, napojení na ostatní konstrukce atd.). Kvalitně provedenou parozábranu je však třeba chránit v průběhu celého životního cyklu stavby. V případě např. dodatečné instalace rozvodů je třeba dbát na nepoškození a zachování správné funkce.
Před začátkem užívání stavby doporučuji provést tzv. blowerdoor test, aby bylo možné případné netěsnosti opravit.

V případě, že byste měla zájem zkonzultovat skladby jednotlivých konstrukcí a upozornit na riziková místa, případně na co si dát při stavbě pozor, neváhejte si domluvit konzultaci v naší kanceláři v Brně na výstavišti.

[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect