Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.6.17 / dotaz č. 82233
Dobrý den. Jsem vlastníkem bytové jednotky v panelovém domě. Někteří členové společenství začínají zde prosazovat nákup tepelných čerpadel - vzduch/voda jako zdroje, který by byl použit pro dodávku tepla a teplé vody do bytových jednotek a také k celkovému vytápění dotčeného panelového domu. Na schůzi shromáždění vlastníků, si dokonce pozvali od SBD -Poruba nějakého pana Rudolfa Grebeňe, který nám zde prezentoval ekonomické výhody daného vytápění(TČ). Po určitých otázkách, které jsem mu položil, tak očividně neměl vůbec nic připravené a při otázce na koncovou cenu za GJ z tep.čerpadla z něj vypadla cifra 234Kč. Což se mi zdálo velice úsměvné a pobavil jsem se. Má otázka ale je směřována spíš na to, že pokud by vlastníci, kteří by nesouhlasili s instalací těchto čerpadel jakožto náhrady za dálkové dodávky tepla a teplé vody, nesouhlasili by s odpojením od czt, ale byli by přehlasování, jak se mají bránit? Stanovy má každé společenství své, ale žádné stanovy nemohou být nad zákony této republiky. Existují nějaké zákony, paragrafy...atd, v kterých by tito lidé našli oporu? Např. : stav navozený po instalaci tep.čerpadel zhoršil tepelnou pohodu v bytu od předchozího stavu, kdy bylo teplo dodáváno dálkově a to tak, že
při náběhu topení (při začátku vytápění) je (bude) náběh trvat delší dobu. Protože tepelná čerpadla nemají takový rychlý náběh jako dálkové topení, prodleva tam výrazně delší. Nebo něco podobného....Děkuji.
Dobrý den, základem jsou stanovy SVJ, které jste si sami odhlasovali. V této vaší popsané situaci, bych ještě trval na nezávislém technickém posudku, kde budou popsány všechny klady a zápory obou možných zdrojů, ekonomika jak ceny tepla a všech ostatních nákladů včetně úvěru tak ekonomika v horizontu více let, dle životnosti technologií a jejich obnovy. Důležitý je také porovnání provozu, zodpovědnosti a legislativních povinností. Specialista Vám spočítá technické možnosti vzhledem k stavu budovy a provozu jak pro vytápění a tak pro ohřev TV. Následně až po prostudování takovéhoto posudku bych nechal všechny svobodně hlasovat. Pak už jen záleží na přístupu orgánu při stavebním řízení u této změny zdroje.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Lyčka* - EKIS Ostrava KEA tisk