Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.7.17 / dotaz č. 83272
Dobrý den,
vybírám zdroj tepla pro rodinný dům a rád bych porovnal také provozní, reps. ekonomické, vlastnosti. Nicméně nikdy jsem nenašel, s jakou „účinností“ pracuje tepelné čerpadlo. Jde mi především o míru zapojení elektrického dohřevu. Čerpadlo je uvažováno jako jediný zdroj tepla v domě, napojený na podlahové vytápění a uvažuje pokrytí cca 70 % tepelné ztráty objektu.
Nevím tedy, jakou průměrnou roční účinnost tepelného čerpadla mohu použít při přepočtu na náklady za vytápění. Je mi jasné, že topný faktor cca 4, nebude dosažen po celý rok.

Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
pro výpočet ekonomické efektivity tepelného čerpadla je třeba používat tzv. sezónní topný faktor (SCOP). Ten by měl odpovídat reálnému provozu. Výrobci v dokumentaci obvykle udávají topný faktor (COP) pro jmenovité hodnoty provozu, tedy pro stav, který v praxi nastává jen občas.
Pozor, SCOP závisí na zapojení TČ do systému. Zejména způsob ohřevu vody SCOP silně ovlivňuje. Je tedy vhodné, aby projektant respektoval, že TČ je hlavní zdroj tepla.

SCOP se dá zjistit z energetického štítku tepelného čerpadla.Podrobněji např. v těchto článcích:
http://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/topny-faktor-scop
http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/13196-parametry-pro-hodnoceni-efektivity-tepelnych-cerpadel-cop-a-scop
http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/12591-energeticke-stitky-pro-tepelna-cerpadla-od-zari-2015

Dále je důležité, kdy nastává bod bivalence, tj. kdy tepelné čerpadlo přestává topit a nastupuje elektrokotel. Podle toho, jak je naprojektováno vytápění, mohou nastat 2 situace:
1/ TČ běží, současně běží i elektrokotel (pokud je vytápění rozděleno do několika okruhů, které mohou běžet nezávisle, např. okruh podlahového topení a okruh s radiátory)
2/ TČ nepracuje, protože vytápění vyžaduje vysoký teplotní spád a teplota zpátečky je vyšší, než teplota výstupní vody z TČ. Typicky jde o instalace, kdy je TČ navrženo do systému s radiátory (případně radiátory + podlahovka v jednom okruhu). Běží pouze elektrokotel.

Při správně naprojektovaném systému a velikosti tepelného čerpadla lze předpokládat, že TČ pokryje 90 až 100 % dodávky tepla na vytápění. Při špatném návrhu může TČ krýt třeba jen 60 % spotřeby a zbytek dodá elektrokotel.

Ve vašem případě nerozumíme tomu, jak je možné, že TČ bude jediným zdrojem a přitom jeho výkon je dimenzován na 70 % tepelné ztráty. Čím se bude krýt zbývajících 30 %? Doporučuji nechat si od projektanta vytápění podrobně zdůvodnit návrh a způsob provozu a regulace vytápění.

S pozdravem
M. Šimůnek, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Arch. Martin Šimůnek* - EKIS Plzeň Ekowatt tisk