MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
minulý týden mi přišla žádost od stavebníka, který chce v ochranném pásmu(20m) od FTW vybudovat komunikaci a abych mu stanovil podmínky. FTW provozuji od roku 2009. Mohli by jste mi prosím poradit jaké podmínky bych mu měl stanovit, aby cesta neměla škodlivý vliv na panely. Nikdy předtím jsem toto nedělal.
Díky za odpověď
[ 3.8.17 - dotaz číslo: 83939 - téma: Energie slunce – výroba elektřiny ]

Vážený pane,
fotovoltaická elektrárna je podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. výrobnou elektřiny s ochranným pásmem. Podle §48 odst. 8 zákona je možné provádět některé práce jen se souhlasem vlastníka:

(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Nemůžete samozřejmě omezovat stavebníka nad rámec zákona, tj. vyžadovat více, než je výše uvedeno.

Fotovoltaická elektrárna by stavbou cesty neměla být nijak dotčena. Zemní práce samozřejmě nesmí ohrozit např. podzemní vedení kabelů. Pokud by součástí cesty byla protihluková stěna či výsadba stromů, můžete požadovat, aby nedošlo k nadměrnému zastínění elektrárny.

Jako účastník stavebního řízení si pak budete hlídat, jestli jsou vaše podmínky splněny, nebo jestli nedochází k jinému narušení vašich práv.

S pozdravem
K. Srdečný
[ Odpovídá: Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect