MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
dovoluji si zaslat dotaz týkající se plánované rekonstrukce sklepa starého činžovního domu (rok výstavby 1908).

Současný stav:
- Studený a částečně vlhký sklep, obdélníkový tvar 7x5m se 2 sloupy nesoucími klenbu uprostřed.
- Vlhkost vzduchu kolísá mezi 65% v zimě a až 90% v létě
- Teplota v zimě cca 7-10°C, v létě až 20°C
- Teplota i vlhkost do značné míry závisí na nájemnícíh (mají pocit, že sklepy vysuší, když v parném létě otevřou dveře i okna - nedaří se jim to vymluvit....)
- Cihelné zdivo, vápeno-písková omítka (z velké části již oklepána)
- Hydroizolace z asfaltového pásu cca 190 cm nad úrovní podlahy
- Venkovní izolace zatím neprovedena - je v plánu, ale je potřeba přesvědčit sousedy:( Na fotografiích je vidět vlhkost u podlahy venkovní zdi.
- Podlaha z naskádaných cihel a kamenů na podsypu bez izolace o tlouštce cca 20 cm
- Pod podlahou cca 40 cm vlhký udusaný jíl (na jedné z fotografií je vidět kopaná sonda)


Požadovaný stav:
- Suchý sklep, který bude možno používat jako kutilskou dílnu a k uskladnění věcí z domácnosti (jízdní kola, lyže, pneu, nářadí...)


Zamýšlený způsob realizace podlahy:
- Odstranění kamenné podlahy a vrstvy jílu do hloubky 20cm nad úroveň základů (vytvoří se tedy 40 cm pro novou poldahu)
- Zasypání kamenivem 8/16 a zhutnění
- Položení netkané geotextilie 300gr/m2
- Instalace provětrávané podlahy "IGLÚ" či "IGLÚ+" v=16cm a vyvedení 2 výdechů skrz fasádu či sklepní okno rozdíl výšek podlaha-výdechový otvor je 210cm
- Zalití betonem o tloušťce 5 cm


Zamýšlený způsob realizace zdiva:
- Oklepání současných omítek až k úrovni stropu
- Vyškrábání spár do hloubky 1,5 cm
- Očištění ocelovým kartáčem
- Vyspárování mezer mezi cihlami
- Penetrace (např. Primalex Fungicidní penetrace)
- Ponechání zdiva bez omítnutí
- Zateplení stropu 10cm EPS


Otázky:
Otázka 1: Je tento postup "v pořádku"? Není příliš komplikovaný?

Otázka 2: Mělo by smysl do podlahy na beton položit ještě celistvou hydroizolaci a na ni tenkou vrstvu tepelné izolace a beton (7cm EPS či XPS a 5cm beton)

Otázka 3: Je rozumné, aby systém IGLÚ nasával vzduch pomocí několika regulovatelných otvorů v podlaze - umístěných v rozích (nebude např. docházet ke kondenzaci pod podlahou?) nemám jinou možnost přívodu vzduchu.

Druhou možností je udělat systém polootevřený, kde nebudou žádné nádechové otvory, ale pouze 2 výdechové otvory, systém by fongoval na rozdílu tlaku a teploty. Účinnost by tedy byla řádově nižší.


Otázka 4: Nezpůsobím neomítnutím zdiva nějaké následné problémy?
Například jeho nadměrné vhlhutí při případné kondenzaci vlhkosti v letních měsících či degradaci cihel?

Otázka 5: Jakou použít spárovací hmotu pro vyplnění spár mezi cihlami?


Otázka 6: Zvažuji také zateplení stropních kleneb sklepa prostřednictvím EPS, nemůžu tím zhoršit podmínky v bytové jednotce nad sklepem?


Mnohokrát děkuji za cenné rady.
[ 19.8.17 - dotaz číslo: 84365 - téma: Ostatní ]

Dobrý den,

děkuji za tento dotaz, ale obávám se, že toto diskuzní fórum není určeno k řešení takových problémů.

Jednak nevidím fotografie, na které se odkazujete a dále pak mi chybí i další informace, jako především, jak vysoko je okolní terén, jestli jste řešil příčinu vlhkosti s nějakou specializovanou firmou, která provedla sondy a jejich vyhodnocení, atd. Protože příčinou mokrých zdí nemusí být pouze kondenzace vzdušné vlhkosti a nedostatečné větrání, ale může to být například vzlínavá nebo tlaková vlhkost.

Obecně Vám radím, nedělejte žádná opatření bez toho, aby byla přesně diagnostikována příčina vlhkosti. Diagnostiku a také návrh řešení provádí specializované firmy na základě šetření na místě. Obecně dále platí, že nelze mít suchý sklep bez kompletní hydroizolace podlahy a stěn a dostatečného větrání.

Co se týká zateplení stropu nad suterénem, tak ten může kvalitě vnitřního prostředí obytného prostoru nad sklepem jen pomoci. Zvýšíte vnitřní povrchovou teplotu podlahy vytápěného podlaží a zlepšíte tak jak energetickou, tak vlhkostí bilanci. Jen pozor na častou chybu realizačních firem, které pod izolaci stropu nad suterénem umísťují parozábranu. Ta tam jednoznačně nepatří, neboť k difuzi vlhkosti bude docházet z teplejšího vytápěného podlaží do chladnějšího sklepa. Dále chci upozornit na to, že v bytovém domě při zateplení stropu nad suterénem by z požárně-bezpečnostního hlediska měla být použita minerální vlna nikoliv polystyrén.

Děkuji.
[ Odpovídá: Ing. et Ing. Šárka Nedělová - EKIS Velké Hoštice ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect