Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.8.17 / dotaz č. 84395
Bydlíme v rodinném domě a k vytápění obytných prostor používáme krbová kamna+přímotopy.
Chtěl jsem se zeptat, zdali existuje nějaká dotace na pořízení ústředního vytápění formou tepelného čerpadla vzduch-voda.
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz, týkající se modernizace vytápění v rodinném domě.
Ptáte se, jestli je možné získat nějakou dotaci na pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda do stávajícího rodinného domu. Dotační programy, které se touto oblastí zabývají, jsou v současnosti v podstatě dva, tedy Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace.
Pokud bychom žádali z Nové zelené úsporám (NZÚ), pak nyní je vypsána 3.výzva, a problematiky se týká oblast C.2, tedy výměna neekologického zdroje tepla za efektivní ekologické zdroje, pro rodinné domy s parametry spotřeby do 150 kWh/m2,rok. Jestli splňujete tuto podmínku, je třeba si nechat ověřit u energetického specialisty vypracováním Průkazu ENB. Tady se pak podporuje pouze výměna tzv. hlavního zdroje tepla na vytápění, ve vašem případě se jedná o ten zdroj, který je více využíván. Hlavní zdroj nesmí dosahovat parametry pro 3. emisní třídu, aby byla dotována jeho výměna, a měl by být zapojen do systému ústředního vytápění.
Další možností, pokud je hlavním a původním zdrojem přímotop, je dotace na výměnu starého elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem (dotace do 50 % nákladů), též v oblasti podpory C programu NZÚ.
Pokud by jste nemohl ani tuto podporu použít, stojí ještě za zvážení podpora NZÚ na instalaci solárního fotovoltaického systému, u kterého by jste využil vyrobenou energii přednostně pro vlastní spotřebu.
Co se týká tzv. Kotlíkových dotací (vypisovaných kraji), tam se bohužel podpora pravděpodobně nebude vztahovat na výměnu kamen ani krbů, ani přímotopů. Podpora je určena prioritně pro odstavení starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě.
Zvažte uvedené možnosti, pro výběr konkrétního řešení je nutné znát i další údaje o vašem domě, nejlépe návštěvou a posouzením přímo na místě.