Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.8.17 / dotaz č. 84867
Dobrý den,chci stavět NE rd,jehož tepelná ztráta bude 2,5 kW a na vytápění s rekuperací použít TČ Toshiba-vzduch -vzduch jako jediný zdroj vytápění.Jaká je životnost takového čerpadla? A po skončení životnosti se musí zakoupit nové?Lze s tímto čerpadlem i chladit? Mohu na toto čerpadlo získat dotaci Zelená úsporám? Děkuji za odpovědi.
Dobrý den a děkuji za Vaše dotazy..
Životnost tepelného čerpadla závisí na způsobu provozu a na životnosti kompresoru, která je udávána 15 let. Poté bude nutno provést generální opravu, nebo lépe kompresor nahradit novým.
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch fungují obdobně jako klimatizační jednotka. Lze je tedy používat i k chlazení.
Na výstavbu nízkoenergetického RD vybaveného tepelným čerpadlem lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám. Výše dotace závisí na dosažení požadovaných ukazatelů, zejména měrné roční spotřeby tepla na vytápění od 20 do 25 kWh/m2.rok, při průměrném součiniteli prostupu tepla obálkou budovy 0,22 kWh/m2.K a průvdušnosti obálky budovy 0,6 h-1. Podpora pak může dosahovat 300 000 až 450 000 Kč.
Tepelné čerpadlo lze použít jako hlavní tepelný zdroj. Pro případ poruchy, nebo velmi nízkých venkovních teplot je ale vhodné instalovat další tepelný zdroj, např. krbová kamna na dřevo.
Žádosti se podávají výhradně elektronicky na www.novazelenausporam.cz. Žádost musí být doložena požadovanými dokumenty v listinné podobě, jejichž seznam je rovněž na uvedené adrese.
Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB.