MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, jsme SVJ (dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím dálkového topení), koncem roku 2015 nám byly na radiátory instalovány přístroje regulující a registrující dodávku tepelné energie. Předseda představenstva tvrdí, že pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas je možné přístroje na měření tepla odstranit. Ráda bych zůstala u původního způsobu měření. Je podle současné právní úpravy tento způsob odstranění přístrojů registrujících dodávku tepla možný?
[ 18.9.17 - dotaz číslo: 85643 - téma: Legislativa, Ceny energií, účtování tepla ]

Vážená paní,
do roku 2016 bylo možné, aby se SVJ domluvilo na takovém způsobu vyúčtování tepla, který bude všem v domě vyhovovat nejlépe. Tedy třeba bez přístrojů na měření tepla (lépe řečeno indikátorů spotřeby tepla).


Od 1.1. 2016 však došlo ke změně zákona a v současnosti se musíte řídit zákonem č. 67/2013 Sb., kde se v § 6 specifikují podrobnosti rozúčtování dodávky tepla.
Zjednodušeně platí, že pokud máte povinnost instalovat měření tepla, pak musíte teplo rozúčtovávat podle vyhl. č. 405/2015 Sb.
A povinnost instalovat měření (resp. indikátory spotřeby tepla) máte na základě zákona č. 406/2000 Sb., §7 odst. 4 g):


(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni:
g) vybavit, v případě bytových domů [...] s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění,

Domníváme se tedy, že názor vašeho předsedy není správný a že indikátory spotřeby tepla z radiátorů nemůžete odstranit (pokud by samozřejmě nešlo o případ, že bude místo toho instalován jiný typ indikátorů nebo jiný způsob měření dodávky tepla).

Přejeme příjemné bydlení!
L. Bradnová, K. Srdečný


[ Odpovídá: Ing. Arch. Martin Šimůnek - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect