MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Máme koupit byt 3+kk. Proslunění každé místnosti (jsou na jednom průčelí) je pouze 30 minut.Zhotovitel tvrdí, že to stačí, že byt je prosluněný celkem hodinu a půl. Myslel jsem si, že doba hodinu a půl musí být vcelku.
Děkuji za vysvětlení.
[ 26.9.17 - dotaz číslo: 86366 - téma: Ostatní ]

Dobrý den,

požadavek na denní osvětlenost vyplývá z ČSN 73 4301 Obytné budovy, kde je přesně uvedeno:

4.3.2 Obytná místnost se považuje za prosluněnou, jsou-li splněny následující podmínky:
...
e) při zanedbání oblačnosti musí být dne 1.3. a 21.6. doba proslunění nejméně 90 min. Požadovanou dobu proslunění pro den 1.3. lze nahradit bilancí, při které je mimo přestupné roky celková doba proslunění ve dnech od 10.2. do 21.3. včetně 3600 minut (jedná se o 40 dní s průměrnou dobou proslunění 90 minut).

Dle uvedeného je jasné, že alespoň 21.6. se musí jednat o nepřetržitých 90 minut. Nicméně jak uvádí doc. Kaňka: "Oblačnost a meziroční fluktuace v průběhu zdánlivé dráhy Slunce po obloze jsou příčinou, proč se doba proslunění neměří. Prokazována je pouze jednotným postupem výpočtu, který stanovuje ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot ze září 2009. K posouzení jsou používány výpočetní programy, např. DSD, SunLis, DQL, SVĚTLO+. Jednoduché posouzení lze provést i graficky pomocí diagramů slunečních drah nebo pomocí diagramu zastínění."

Výše uvedená definice se týká pojmu "obytná místnost", nikoliv celého bytu. Norma uvádí: "Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných mísntostí. U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být součet podlahových ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu. Do součtu podlahových ploch z jedné strany prosluněných obytných místností ani do součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu se pro tento účel nezapočítávají části podlahových ploch obytných místností, které leží za hranicí hloubky místnosti rovné 2,3 násobku její světlé výšky."

Děkuji,
Michal Staša
[ Odpovídá: Ing., Mgr. Michal Staša - EKIS Praha, Seven ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect