MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Zpracovávám en. posudek pro změnu zdroje tepla z SZTE na kond. plyn. kotel. Povinnost vypracovat energetický posudek je dána § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v pl- zn. Není zde však uvedeno, o jaký typ en. posudku by se mělo jednat. Přikláním se k en. posudku dle § 9a odst. 2 písm. c. Pokud ovšem výměna zdroje tepla není větší změnou dokončené budovy. Osobně mi přijde nelogické, kdy vlastník by měl povinnost vypracovat en. posudek při kompletním zateplení budovy, kdy však nedochází k výměně zdroje tepla (> 200 kW) a neměl povinnost, kdy dochází k výměně zdroje tepla (> 200 kW).
[ 5.10.17 - dotaz číslo: 86572 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den,

jak asi víte, činnost energetických specialistů (např. zpracování energetických posudků) spadá pod MPO, resp. zákon o hospodaření energií (ZHE).
Povinnost uvedená v zákoně o ochraně ovzduší (ZOO) zřejmě nebyla a stále není ve vztahu k ZHE vyřešena.
Zjednodušeně je možné konstatovat, že energetický posudek dle ZHE, resp. prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. není na tuto povinnost připraven.

Na druhou stranu, účelem zpracování posudku dle ZOO je prokázat, že „využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“
To je možné provést energetickým posudkem dle § 9a, odst. 1, písm a) nebo odst. 2 písm. a) ZHE (záleží na velikosti zdroje). V tomto případě však budete muset posoudit i ostatní alternativní systémy (nejen SZTE).
Vámi uvedená možnost (EP dle § 9a, odst. 2, písm c) by také mohla připadat v úvahu, jedná se o posouzení vybraného opatření s ohledem na zvýšení účinnosti, snížení emisí apod. Zásadní bude výsledek ekonomického hodnocení (s ohledem na požadavek ZOO).

Jak uvádím výše, problematika je nekonzistentní, jednoznačné doporučení asi není možné v současnosti poskytnout.
Nejspíš bude nutné se obrátit s dotazem na obě ministerstva, nicméně neočekávám, že by vám byli schopni v současné době odpovědět ve shodě.
Pokud chcete udělat maximum, doporučoval bych EP zpracovat, ať už si vyberete jakoukoliv z výše uvedených možností, a prokázat, že stávající systém zásobování teplem není ekonomicky výhodný (v porovnání s kondenzačním kotlem).

s pozdravem
Jiří Mazáček

[ Odpovídá: Ing. Jiří Mazáček - EKIS Praha Porsenna ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect