MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den. Musím si nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti k projektu novostavby zděné rekreační chaty?
[ 11.10.17 - dotaz číslo: 87340 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, v případě že se jedná o rekreační objekt ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb . v platném znění: Stavbou pro rodinnou rekreaci se rozumí stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Dále splňuje požadavky dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění §7, odst. 5, písm. d) tzn. jedná se o stavby užívané pouze část roku, jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25% spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání, potom nemusí být požadavky na energetickou náročnost splněny.

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Radek Novák - EKIS Olomouc Slezák ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect