MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, prosím Vás, doporučujete foukanou minerální vlnu? Má lepší vlastnosti než ostatní izolační materiály? Děkuji.
[ 23.10.17 - dotaz číslo: 88137 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Foukaná minerální vlna je jednou z několika možných variant foukaných izolací. V zásadě se nedá určit, která z izolací je nejlepší. Záleží vždy na tom, kde bude použita, v jaké pozici, jak bude aplikována, jak jsou vymyšlené detaily a technologický postup aplikace a především, jaké vlastnosti kromě tepelné izolace požadujeme – například přínos daného materiálu pro tepelnou akumulaci nebo akustiku a vhodnost z pohledu vlhkostního posouzení konstrukce (odolnost při částečné kondenzaci apod.)
V současné době se pro aplikaci foukáním používají především tyto materiály:
- foukaná papírová buničina - 0,038, 2 020, 30 až 90
- foukaná vlákna na bázi recyklátu skla nebo minerálu (horniny) – 0,032 až 0,041, 840, 18 až 86
- foukané granule na bázi minerálního vlákna – 0,038, 900, 50 až 130
- foukaný polystyrén – 0,034, 0, 11 až 18
- foukaná vlákna na bázi dřevité vlny – 0,040, 2 100, 32 až 45

Za každou izolaci jsem Vám uvedl čísla, která znamenají například pro buničinu:
0,038 součinitel tepelné vodivost (W/m.K) – čím menší hodnota, lépe izoluje. Je to ale deklarovaná hodnota, tedy při nulové vlhkosti, po zabudování se vlhkost a tedy i tepelná vodivost mění, pro výpočty se používá tzv. výpočtová hodnota, která je vyšší
2 020 měrná tepelná kapacita J/kg.K) – čím větší, lepší schopnost akumulace tepla a příspěvek k tepelné stabilitě místnosti. Je zřejmé že buničina a dřevitá vlna je na tom nejlépe, naopak polystyrénové granule žádnou nemají
30 až 90 objemová hmotnost (kg/m3) – může být důležité při úvahách o možnosti přitížit konstrukci.
Uvedené hodnoty jsou převzaté z technického listu výrobce, jedná se o firmu, která se aplikací a vývojem foukaných izolací dlouhodobě zabývá a na kterou na webu jistě narazíte. Na stránkách má pak uvedené bližší popisy a podrobnosti k jednotlivým typům foukaných izolací. Konkrétní název z důvodu objektivity k jiným výrobcům nemohu uvést.

Pokud jde o porovnání s jinými izolacemi, například v rolích nebo deskách, jsou hodnoty tepelné vodivosti u materiálově shodných variant obdobné. Lepších dosahují například izolace na bázi PUR nebo PIR pěny nebo šedý či extrudovaný polystyrén.
Konkrétní hodnoty naleznete v technických listech, pro výběr typu izolace platí výše popsané zásady.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice

[ Odpovídá: Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect