MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den ,
nechal jsem si na domě vyměnit střešní krytinu s přelaťováním (latě + kontralatě ) a fólií z důvodu vybudování podkroví. Nyní na mě čeká izolace. Každý tvrdí něco jiného a nevím kde je pravda.
1. izolaci mám vybranou Knauf unifit 035 140mm - mezi krokve a to samé 120mm přes krokve pod SDK - je toto dostačující síla pro obytnou část podkroví?
2. Mohu izolaci mezi krokvemi přichytit drátkem? Napadlo mě , jestli by právě potom nebyl problém např. s nějakým namrzáním kovového drátku nebo něco podobného a potom celý defekt izolace.. Na otázku proč ne provázek odpovím - drátku mám kilometry zadarmo.
Děkuji za radu.
[ 25.10.17 - dotaz číslo: 88139 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den a děkuji za dotaz.
Požadavky na součinitel prostupu tepla stavební konstrukcí udává ČSN 73 O540-2, která stanoví pro šikmé střechy se sklonem do 45° doporučenou hodnotu 0,16 W/m2K a požadovanou hodnotu 0,24 W/m2K. Popisované složení tepelné izolace by se blížilo hodnotě 0,17 W/m2K a je tedy vyhovující. Větší tloušťka izolace pod krokvemi by tuto hodnotu ještě zlepšila. Pro dodržení tepelné setrvačnosti obytné místnosti v podkroví je nutno aby stavební část obsahovala dostatečnou hmotu materiálů schopných akumulovat teplo. V opačném případě bude nutno vytápět s minimálními přestávkami.
Dále je nutné mezi tepelnou izolaci a sádrokartonové desky umístit parozábranu, která zabrání pronikání vodní páry do izolace, což by vedlo k jejímu znehodnocení. Provedení parozábrany musí být velice pečlivé bez mezer, spoje přelepeny.
Přichycení tepelné izolace drátkem ke krokvím je možné. Kovový drátek bude sice vytvářet tepelný most, ale vzhledem k poměru plochy izolace k velikosti drátku nebude tento vliv výrazný. Při pečlivém provedení parozábrany bude možnost namrzání drátku snížena na minimum.

Ing. Jar. Winkler
energetický poradce ECČB
[ Odpovídá: Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect