MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, mám dotaz ohledně zateplení střechy.
Před rokem jsme čerpali kotlikovou dotací a bylo nám doporučeno využít dotaci na zateplení střechy. Nevím jestli je to ještě možné a co k tomu potřebuji,kde se obrátit,cena atd.
Děkuji za pomoc.
[ 17.11.17 - dotaz číslo: 89152 - téma: Zateplování budov ]

Hezký den,

v případě realizace zateplení střechy na rodinném domě lze využít doatci v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/. Je určitě užitečné zvážit, zda nezateplit celý dům a tak do budoucna snížit výrazněji jeho energetickou náročnost na vytápění. To Vám ale jistě stavební projektant sdělí a poradí jak správně postupovat. Zde je pár tipů převzatých z doporučení publikovaných na stránkách www.novazelenausporam.cz.

Renovace střechy - přesahy

Upravujete-li střechu, zvolte dostatečný přesah vůči obvodovým stěnám, aby nebyla následně zamezena aplikace zateplovacího systému stěn v dostatečné tloušťce
(160–300 mm).

Renovace střechy - výměna krytiny

Výměnu střešní krytiny je nejvhodnější současně spojit i s úpravou skladby střešního pláště. Nechybí-li ve skladbě střešního pláště parotěsná či parobrzdná vrstva, lze doplnit tepelnou izolaci i nad úroveň stávajících krokví.

Renovace ploché střechy

Renovaci ploché střechy by měly vždy provázet sondy do stávajícího souvrství, díky kterým bude možné stanovit nejefektivnější a nejtrvanlivější způsob aplikace dalších vrstev. Často je vhodné úplné odstranění všech původních degradovaných vrstev a jejich nahrazení novými. Je-li to možné, doporučujeme upravit atiku se zohledněním možnosti následného zateplení navazujících stěn a eliminaci tepelného mostu atikovou nadezdívkou.

Abyste akci zrealizoval budete k tomu potřebovat stavební plány domu a stavebního projektanta, který má autorizaci a projekt by měl být zpracován v souladu se stavebním zákonem, platnými normami i patřičnými předpisy a také v souladu s podmínkami dotací v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ).

Projektanty najdete například na stránkách ČKAIT (ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ) viz:
http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby

Nebo můžete oslovit energetické experty, kteří jsou většinou také z řad projektantů a najdete je na sránkách MPO: https://www.mpo-enex.cz/experti/.

Čas na realizaci ještě máte, neboť program NZÚ poběží až do 31.12.2021. Cenu za realizaci zjistíte nejlépe po vypracování projektu a předběžně Vám ji samozřejmě projektant může sdělit. Výše dotace je pevně nastavena za m2 a její výše se odvíjí od docílené úspory tepla a procentuelního snížení oproti původnímu stavu před zateplením.

Při výběru se zaměřte na termíny dodání projektu a na ochotu pomoci Vám s vyřízením patřičných formalit na stavebním úřadě, či při výběru realizační firmy.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce


[ Odpovídá: Lubomír Klobušník - EKIS České Budějovice Klotherm ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect