MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
mám dotaz na provedení skladby střešní kce.
Je takto navržená skladba střešní kce v pořádku - viz. níže?
Na vašich stránkách jsem se v odkazu na detaily dočetl, že tepelnou izolaci doporučujete plnit na úroveň tl. střešních vazníků, poté provést záklop a vybudovat větranou vzduchou mezeru.
Je nutné v mém případě budovat další větranou mezeru? Nebo volný prostor od tepelné izolace v mé skladbě změnit na neprovětrávanou mezeru a poté budovat novou větranou samostatnou mezeru prostřednictvím další kce?
Bohužel si v našem návrhu RD neděláme iluze k dosažení pasivního domu, ale chtěli bychom dosáhnout co nejlepšího možného řešení při dané tl. tepelné izolace a také střešní kce.
V našem návrhu je patrné, že bude vznikat nejspíše kondenzace na povrchu hydroizolační folie, ale s takto navrženou provětrávanou vzduchovou mezerou předpokládáme, že by mělo být dosaženo dostatečného odvětrání této kondenzace.

Konstrukčně máme navrženo:
skladba od interiéru:
1. sádrokartonová deska tl. 12,5mm
2. konstrukce samonosného podhledu 100mm
3. nevětraná vzduchová mezera tl. 250mm (pro vedení intalací)
4. parotěsnící vrstva - JUTAFOL N 170 AL
5. foukaná izolace climatizer - celuloza tl. 250mm
(foukaná tepelná izolace je do prostoru konstrukce pultové střechy tvořena střešními sbíjenými vazníky - spád vazníků 2,0%)
6. větraná vzduchová mezera (volný prostor nad tepelnou izolací - z důvodu, že vazníky jsou větší výšky než tl. foukané tepelné izolace), větraná vzduchová mezera 300 - 420mm (v některých místech i více - střecha je architektonicky členitá) "provětrávací otvory budou splňovat normu přiváděcí otvory 1/200 a odvětrávací otvory 1/200+10%
7. deskový záklop tl. 25mm - případně OSB3 tl. 22 (střešní vazníky po cca. 625mm)
8. ochranná vrstva textílie filtek 300
9. hydoizolace střechy - folie FATRAFOL 810 mechnaiky kotvena tl. 1,5mm

Děkuji moc za odpověď


[ 27.11.17 - dotaz číslo: 89213 - téma: Ostatní ]

Dobrý den,
takto navržená střechy, co se týká větrání tak fungovat může. Je třeba zajistit ale provětrávání prostoru pod střechou (nad izolací). Je třeba mít v rovině střechy nějaké větrací otvory, dle projektu.

Mám zde spíše pár nejasností. Konkrétně parotěsná folie bude držet veškerou váhu tepelné izolace? Jak se bude provádět? Většinou tuto vrstvu tvoří spíše OSB deska typu 4 s přelepenými spoji. Další nejasností je kotvení roštu pro podhled skrze folii. Je zde velké nebezpečí poškození této těsnící folie a následná porucha funkce vzduchotěsné a parotěsné vrstvy.
[ Odpovídá: Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect