MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

připravujeme žádost do aktuálně vyhlášené výzvy EF18_2D (Zavedení EM). Může být rozpočet žádosti koncipován tak, že z dotačních prostředků v rámci MPO Efekt budou hrazeny náklady na vytvoření dokumentace a na pořízení SW pro monitoring spotřeb a z částky spolufinancované z rozpočtu MČ
budou hrazeny náklady na dodávku a instalaci čidel, které budou komunikovat z pořízeným SW?

Děkuji,
[ 27.11.17 - dotaz číslo: 89221 - téma: Dotace a financování projektů ]

Dotace na zavedení energetického managementu se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů,
odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a
vyhodnocování spotřeby energie.
Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou
certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům
stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu
(EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).
Bohužel náklady na čidla a instalace čidel nejsou způsobilým nákladem. Jinak prostředky které nejsou z dotace hradí příjemce dotace
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Krásný - EKIS Praha, Energetické poradenství ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect