MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

mám dotaz k problematice zdravotní nezávadnosti materiálů specificky použitých u stavby pasivních a nízkoenergetických domů. Převážně mám na mysli dřevostavby. Konkrétně například OSB desky a minerální vaty, které jsou v každé stěně. V OSB deskách jsou fenol-formaldehydové pryskyřice. Materiálů v českém jazyce je málo. Všichni prodejci svorně tvrdí, že OSB desky jsou absolutně nezávadné a splňují veškeré normy. V dané oblasti se nevyznám a proto bych chtěl znát váš názor, případně doporučení kde zjistit více informací.

Díky za váš čas.

[ 18.12.17 - dotaz číslo: 89510 - téma: Nízkoenergetické a pasivní domy ]


Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Desky OSB (zkratka z anglického Oriented Strand Board) jsou plošně lisované desky z orientovaných velkoplošných třísek. Třísky jsou fixovány pojivem z umělých pryskyřic. Pojivo se nanáší na vysušené třísky. Kromě pojiva je jako hydrofobizační látka užíván tekutý parafín ve formě parafínové emulze.
Problematická je přítomnost formaldehydu. O jeho negativním vlivu na lidské zdraví není pochyb. Přímé ohrožení nastává při vysokých koncentracích, především v uzavřeném prostoru. Zdrojem formaldehydu ale nejsou jen stavební materiály, ve kterých se jeho pryskyřice používají. Vysoké koncentrace je například v cigaretovém kouři. Kuřák kouřící 20 cigaret denně má až 2x větší příjem než se nám dostane za den z běžného vnitřního prostředí. Nutno říci, že tato látka je všude (koberce, nábytek), produkují ho spalovací motory, spalovny a elektrárny, je v dezinfekčních prostředcích i prostředcích na ochranu dřeva. Do těla vstupuje především inhalačně.
Snahou výrobců samozřejmě je snižovat emisi těkavých látek a některé desky, často označované jako EKO, jsou již vyráběny s ohledem na stanovené přísnější limity emisních parametrů. Viz. například článek:
https://www.casopisstavebnictvi.cz/ekologicke-drevostavby-s-pouzitim-desek-osb-superfinish-eco_N2064. Uváděny jsou i pojiva na bázi polyuretanových a dalších pryskyřic bez větší přítomnosti formaldehydů. Obdobně tomu bude v izolačních minerálních vatách.
Pro užití ve stavebnictví je základní normou pro desky OSB evropská norma EN 300 – Desky z orientovaných plochých třísek – definice, klasifikace a požadavky, která kromě základních pevnostních požadavků určuje i odolnost desek proti vlhkosti (bobtnání, pevnost po cyklické zkoušce atd.) Pro použití na stavbách musí dále desky OSB splňovat požadavky normy ČSN EN 13986 – Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – charakteristiky, hodnocení, shody a značení.
Zde se jedná především o mechanické vlastnosti, odolnost proti vlhkosti apod., tedy to co zajímá konstruktéry.
Pokud se tedy chceme před vysokými koncentracemi těkavých látek lépe chránit, máme možnost volit ty materiály, kde výrobci jednoznačně dokladují splnění přísnějších kritérií. A pak samozřejmě zajistit správné větrání interiéru domu. To je v praxi problém, který však může být řešen systémy nuceného větrání s rekuperací. Pak již do výměny vzduchu nezasahuje lidský faktor. Používání rekuperace souvisí i se zpřísňující se energetickou legislativou, kde se vede diskuze o jejím povinném použití v novostavbách.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice

[ Odpovídá: Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect