MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

dlouhodobě řešíme problematiku vytápění společných prostor, chodeb,schodišt, koláren a zejména sušáren. V projektové dokumentaci je stanovena teplota v sušárnách na 24 °C a v ostatních společných prostorách 15 °C, ale tyto nejsou trvale vytápěny- radiátory nemají termostatické ventily. Domnívám se dobře, že pokud není tato teplota dodržována, jsou nedotápěny byty nad ? Předpokládám, že radiátory v těchto bytech byly s hledem na tuto teplotu v projektu i dimenzovány. Prosím o radu, jak správně - dle platných právních norem, postupovat při vytápění společných prostor: jaké teploty dodržovat,je povinnost osadit radiátory termostatickými ventily a meřidly
[ 21.12.17 - dotaz číslo: 89560 - téma: Vytápění ]

Dobrý den,
z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, v čem je problém. Předpokládám, že bydlíte nad suterénem či sušárnou, které jsou vytápěny nárazově, podle potřeby.
Máte pravdu v tom, že velikost otopných těles je dimenzována s ohledem na předpokládanou teplotu v sousedních prostorech. Nicméně jednotlivá tělesa bývají obvykle navržena tak, aby byla mírně předimenzována, tj. aby pokryla tepelnou ztrátu místnosti i v období velkých mrazů. Pokud je tedy ve vedlejším prostoru nižší teplota, než byl předpoklad projektu, za běžných podmínek by to neměl být pro vytopení místnosti stávajícím radiátorem problém. Případně až při oněch extrémních venkovních podmínkách.
Pokud by to bylo tak, že těleso ve vašem bytě není schopno místnost vytopit na běžnou teplotu (20-22°C), bylo by na místě buď nevýšit výkon tělesa, nebo lépe snížit tepelnou ztrátu místnosti, např. zateplením stropu nad suterénem.
Že ve společných prostorech nejsou osazeny termoregulační ventily je poměrně časté. Měření tepla ve společných prostorech nutné není, jelikož se spotřeba nerozpočítává konkrétnímu vlastníkovi, ale rozpočítá se poměrově všem jednotkám.

Pokud je problém v tom, že musíte pro dosažení teploty v bytě více topit, než kdyby byl pod vaším bytem trvale vytápěný prostor, tak toto by mělo být v ročním vyúčtováním zohledněno koeficientem polohy bytu. Tento koeficient zohledňuje, zda se jedná o středový či krajní byt, pod střechou či nad suterénem. Kompenzuje tedy vyšší spotřebu spodního bytu oproti bytům ve vyšších patrech. Podívejte se na vyúčtování, zda tento koeficient najdete, nebo požádejte správce domu o informace, jakým způsobem je teplo rozúčtováno a jaké koeficienty použity.
Trvalé topení v sušárně na 24°C i v době, kdy není využívána mi připadá značně neefektivní. Zbytečně spotřebované teplo se pak rozpočítá všem.

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect