MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den.Předpokládám,že v §6 vyhl. 194/2007 jsou jednotlivé formy regulace ústř. vytápění uváděny jako alternativy.Pokud je tedy v domě SVJ plynová kotelna a vytápění zajišťuje profes. firma, postačí pro regulaci termostatické ventily na radiátorech a odpovědnost za regulaci pak připadá na vlastníka bytové jednotky.Děkuji.
[ 12.2.18 - dotaz číslo: 90444 - téma: Legislativa ]

Regulaci ústředního vytápění a přípravy teplé vody v budově dále upravuje § 6 vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (dále jen „Vyhláška pravidel pro vytápění“). Jak uvádíte v §6 vyhl. 194/2007 jsou jednotlivé formy regulace ústř. vytápění uváděny jako alternativy.
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni:
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji REGULUJÍCÍMI a REGISTRUJÍCÍMI dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Jde tedy o 2 povinnosti. Povinnost instalovat termostatické ventily (tedy přístroje REGULUJÍCÍ) měl majitel domu nebo SVJ splnit do 31.12.2014. „Nesplnění výše uvedené povinnosti je podle zákona správní delikt, za který může dostat pokutu až 200 tis. Kč.
tj. v podstatě máte pravdu i když za dodržování zákona odpovídá SVJ ne majitel bytu (tj. za instalaci regulace)

Související legislativa[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect