Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.2.18 / dotaz č. 90451
Dobrý den.

Máme nový RD, tepelná ztráta po zateplení bude 9 kW při -18°C.
Dům je třípodlažní – podkroví bude vytápěno radiátory s nízkoteplotním tepelným spádem
- přízemí má rozvod podlahového vytápění a zároveň samostatný okruh radiátorů s nízkoteplotním spádem
- suterén ,je ze ¾ zapuštěn pod terénem. Neuvažuje se s jeho trvalým vytápěním, pouze by se případně temperoval radiátory - pokud by se zároveň nevytápělo, ale pouze temperovalo podkroví.
Tepelná ztráta na takto uvažovaný provoz RD je těch 9 kW při -18 °C
Máme již proveden vrt navržený firmou Gerotop, návrh byl na vrt hl. 130 m, vyvrtali jsme 150 m a je v něm cca sloupec 140 m vody.
Ve vrtu jsou zapuštěny dvě smyčky primárního okruhu 2 x DN 32, tedy vlastně 4 x 32 mm.
- Chceme TČ s možností pouze výjimečně nárazově připojit k vytápění také krbovou vložku s výměníkem a do budoucna také fotovoltaické přitápění při přebytku el. en.zZ uvažované ftv.
- Chceme TČ s délkovým ovládáním a přenosem dat.
- Máme nabídky od firem IVT, Regulus, IVAR a Stiebel Eltron.

Byli byste schopni nám poradit jaké čerpadlo vybrat a zda raději vzít např.
1) s výkonem 7 kW, které by pokrylo potřebu tepla a ohřevu TUV z nějakých 90 %, neboť teploty se u nás výjimečně dostanou pod -5 °C, ale prakticky by bylo v topném období v provozu téměř nepřetržitě ?
2) S výkonem 10-11 kW, které by bylo s přebytkem výkonu, tudíž by neběželo pořád, ale zase by bralo z vrtu více, než byl návrh na 9 kW. V záloze máme ještě jeden vrt, který je 80 m hluboký a je v něm 70 m vody a slouží jako studna, nicméně by se do něj vešla případně další smyčka primárního okruhu pro TČ.

Děkuji
Děkujeme za váš dotaz a v návaznosti na něj uvádím následující:
Pokud jde o volbu tepelného čerpadla se zdrojem energie ve vrtu vystrojeném smyčkami v primárním okruhu 4 x 32 m a hloubkou vrtu 150 m doporučuji tepelné čerpadlo s výkonem 10 kW. Tepelné čerpadlo bude napojeno na akumulační nádobu, kam bude napojena i krbová vložka s výměníkem. Tato nádoba musí být dostatečně tepelně naizolována a bude sloužit jako zdroj topné vody pro otopný systém. V případě krbové vložky je nutné osadit ochranu proti nízkoteplotní korozi. Tepelné čerpadlo ve spojení s podlahovým topením bude pracovat s velmi dobrým topným faktorem. Tepelné čerpadlo 10 kW bude pracovat s určitou rezervou, tj. nebude na hranici svých možností a prodlouží se jeho životnost.
S pozdravem

ng. Josef Šťastný