MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
chtěl bych požádat o radu ohledně interpretace požadavku na maximální teplotu v letním období v obytném prostoru. Dal jsem si dohromady nějaké výňatky z norem, ale nejsem z toho úplně moudrý. Nevím jestli jsou požadavky závazné. O maximálních/minimálních teplotách vnitřního vzduchu v obytných místnostech pojednává norma ČSN 73 0540-2. Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období je 27°C . Nevím jestli je závazné. Hledal jsem další podklady. Našel jsem výňatek z komentáře k ČSN 73 0540 od Jiřího Šály a spol: https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Publikace_Komentar_k_CSN_730540_Tepelna_ochrana_budov_2220047206.pdf. Zde se odkazují do zákona 406/2000 Sb. a na 137/1998 Sb. apod. Zde jsem ale nic k maximální teplotě nenašel. Navíc novela zákona č. 2/1997 Sb. (provedená zákonem č. 71/2000 Sb.) stanoví: Česká technická norma není obecně závazná (viz § 4). Z toho ustanovení vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena obecná povinnost jejich dodržování. Tak nevím. Jsou požadavky v normě ČSN 730540-2 platné a závazné?


[ 2.3.18 - dotaz číslo: 91145 - téma: Legislativa ]

Dobrý den,
zmíněný zdroj informací "komentář Šála" již není aktuální. Je tam spousta odkazů na neplatnou legislativu apod. V zákoně 406/2000 Sb. byly odkazy na tepelnětechnické požadavky zrušeny. Současná situace je velmi jednoduchá. Obecně jsou samozřejmě normy nezávazné, ale jen tehdy pokud požadavky nejsou zezávazněné legislativním předpisem. Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu VYHLÁŠKA 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby zezávazňuje požadavky normy ČSN 730540-2. Paragraf 8 odstavec 1 vyhlášky mimo jiné říká, že musí být splněny požadavky na tepelnou ochranu. Paragraf 16 pak říká, že tepelnětechnické požadavky jsou dány normovými hodnotami. Tepelná stabilita je výslovně zmíněna také v paragrafech 19 a 25, u stěn a střechy (vždy ve vazbě na celou místnost). Veškeré požadavky na tepelnou stabilitu jsou tedy v ČSN 730540-2 a jsou závazné. Platí požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období 27°C (nevýrobní objekty, bez strojního chlazení). U bytových budov je možné připustit překročení požadované hodnoty nejvíce o 2 °C na souvislou dobu nejvíce 2 hodin během normového dne, pokud s tím investor (stavebník, uživatel) souhlasí.
S pozdravem
Tomáš Kupsa
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect