MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

naše společenství vlastníků spravuje 4 bytové domy s celkem 60 byty v Brně.

Loni jsme dokončili revitalizaci domů, jejíž součástí bylo i komplexní zateplení (suterén, střecha, obálka).

Nicméně, jsme napojeni na CZT (dodavatel Teplárny Brno), a proto i přes snížení absolutního množství tepla v důsledku provedení zateplení domů platíme nadále vysoké účty za dodávku tepla pro vytápění a ohřev TUV.

Proto zvažujeme alternativy odpojení od CZT a jednou z nich je i zřízení vlastní lokální „kotelny“ na zemní plyn.
V rámci průzkumu však narážíme na negativní reakce s odvoláním na nesoulad zřizování lokálních kotelen s „Energetickou koncepcí statutárního města Brna“ z dubna 2005.

Proto by mě zajímalo, zda EKOWATT se v této oblasti jakkoliv angažoval a případně s jakým výsledkem, resp. zda jsou známy případy kdy se žadatelům – SVJ/BD (optimálně z Brna) - podařilo prosadit odpojení od CZT a zřízení tohoto druhu vytápění.
Případně, do jaké míry je územní energetická koncepce závazná z hlediska stavebního řízení (změna způsobu vytápění podléhá stavebnímu povolení).

Děkuji za reakci.


[ 5.3.18 - dotaz číslo: 91211 - téma: Vytápění, Legislativa ]

Vážený pane,
odpojení domu od CZT je spíše právní problém, než technický. Doporučuji tedy obrátit se na právnickou kancelář, které má s tímto zkušenosti. EkoWATT pro své klienty zpracovává zejména studie ekonomiky nových zdrojů a porovnává různá řešení pro nové zdroje (typicky zda je lepší kotelna na plyn či tepelné čerpadlo).

Teplárny a někdy i obce se odpojování brání různými způsoby. V minulosti existoval názor, že energetická koncepce je závazná natolik, že pokud v dané lokalitě uvažuje en. koncepce vytápění pomocí CZT, pak je to pro vlastníky domů povinné. Tento názor byl ale vyvrácen. Podle stanoviska MMR i podle jiných právních názorů vám nikdo nesmí bránit v odpojení domu od CZT. Viz např. tyto dokumenty:
https://www.mmr.cz/getmedia/6258ade2-d49e-43fe-a76a-b7d2749991df/2017-07-12-vyjadreni-MMR-CZT-v-UP.pdf?ext=.pdf
http://www.mezibori.cz/e_download.php?file=data/editor/677cs_1.pdf&original=Legislativn%C3%AD+r%C3%A1mec+odpojov%C3%A1n%C3%AD+odb%C4%9Bratel%C5%AF+od+CZT+-+v%C3%BDtah.pdf
https://www.eru.cz/cs/teplo/casto-kladene-dotazy#22

Máte ovšem povinnost uhradit teplárně nálady vzniklé odpojením (zemní práce, demontáž výměníku apod.). Dále musíte vybudovat nový zdroj, pro který budete potřebovat stavební povolení, což vám může obec různě komplikovat. Někdy třeba obec nepovolila vedení plynové přípojky přes svůj pozemek, a tím přinutila SVJ zůstat na CZT. Právní spor se pak vlekl roky. V rámci stavebního řízení na nový zdroj také musíte mimo jiné doložit, že CZT je pro vás technicky či ekonomicky nepřijatelné.

Dále je vhodné dobře zvážit investiční a provozní náklady nového zdroje, protože nejde jen o palivové náklady, ale i o servis a také o vytvoření fondu na nový zdroj (běžná životnost např. plynové kotelny je 15 až 20 let).

Pokud se vám zdá, že náklady na teplo jsou i po zateplení domu vysoké, může to být i tím, že jste potenciál úspor nevyužili dostatečně. Dle našich zkušeností se často stává, že po zateplení není topná soustava domu vyregulována na nižší tepelnou ztrátu, takže snížení spotřeby je malé. Doporučuji v první řadě prověřit nastavení a fungování regulace a případně soustavu nově vyregulovat.

Přeji příjemné bydlení!
K. Srdečný

[ Odpovídá: Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect