MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jednu věc ohledně součinitele prostupu tepla.
Zpracováváme dokumentaci na parkovací dům do (součástí objektu bude infocentrum, soc. zázemí, restaurace) - je nutné počítat skladby konstrukcí již na hodnoty doporučené (z ohledu na nulové domy) nebo lze mít výpočet na požadované hodnoty a použít je tak i pro PENB?
Děkuji
[ 9.3.18 - dotaz číslo: 91406 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den,
§ 6 vyhlášky 78/2013 Sb. říká (1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.

kde 1 písm. b), c) a e) jsou:
b) neobnovitelná primární energie za rok,
c) celková dodaná energie za rok,
e) průměrný součinitel prostupu tepla,

Vyhláška tedy nestanovuje požadavky na dílčí konstrukce. Pro průměrný součinitel prostupu tepla ale vyhláška definuje redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR, kterým se násobí průměrný součinitel prostupu tepla Uem vypočítaný z požadovaných hodnot U dle normy ČSN 730540-2. Tento koeficient je 0,8 pro novostavby a dokonce 0,7 pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Vlastně to znamená, že pro novostavby je potřeba navrhovat konstrukce průměrně na 0,8 * normový požadavek, u nulových budov dokonce na 0,7 * normový požadavek. Obě hodnoty jsou blízké doporučeným hodnotám dle normy ČSN 730540-2. Z toho vyplývá, že obálku budovy je potřeba navrhovat minimálně na doporučené hodnoty U. Pokud některá z konstrukcí doporučení splňovat nebude, nic se neděje. Stačí když splňuje požadavek dle ČSN 730540-2. Jen ostatní konstrukce musí být o to lepší.

S pozdravem
Tomáš Kupsa
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect