MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý deň,
prosím o drobnú konzultaci v prípade vyhodnotenia ekologickej proveditelnosti v prípadoch energetického auditu a jednotlivých typov en.posudku.

Vyhláška 480/2012 Sb. v znení neskorších predpisov stanovuje že vyhodnotenie auditu a všetkých typov posudku se provádí pouze výpočtom:
-na základe mernej výrobnej emise stanovej autorizovaným meraním
-alebo súčinom EF
-prípadne, pokiaľ nie sú dostupné měrné emise ani EF, tak sa konkrétna znečisťujúca látka nepočíta.

Zároveň je uvedené, citujem, čast I, príloha č.6:
"Posouzení ekologické proveditelnosti pro hodnocení variant opatření a optimální varianty v rámci energetického auditu a hodnocení v rámci energetických posudků s výjimkou energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona se provádí na základě ........."

"Pro potřeby vypracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona se posouzení ekologické proveditelnosti provádí způsobem stanoveným podle jiného právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov."

Prosím o odpoveď prípadne potvrdenie nasledovných tvrdení:
1) Zdroje s príkonom >300kW majú na základe z.201/2012Sb. povinosť provést jednorázové meranie emisií do 4 mesiacov od zahájení provozu, tzn. merné výrobní emise by mali byť k dispozícií.... U zdrojov do 300kW žiadna povinosť merania emisií nie je stanovená, tzn. merné výrobné emisie nebudú dostupné a vyhodnocovať je možné len na základe stanovených EMISNÝCH FAKTOROV vo Věstníku MŽP? Neexistuje žiadna iná možnosť u zdrojov do 300kW?

2) Ako presne sa postupuje v prípade ekologického vyhodnotenia posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) ?

Ďakujem a prajem pekný deň

[ 14.3.18 - dotaz číslo: 91425 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený pane,
je to tak, jak píšete.

1) Pokud existují údaje o emisích daného zdroje, použijí se pro výpočet v en. auditu či průkazu. Samozřejmě výsledky výpočtu většinou neodpovídají realitě, protože měření emisí se provádí za určitých podmínek, zatímco zdroj většinu času funguje v odlišných podmínkách.
Pokud údaje z měření nejsou, je třeba vyjít z údajů ve Věstníku MŽP (Věstník MŽP č. 8 z roku 2013), případně z jiného dokumentu MŽP:
Sdělení odboru ochrany ovzduší ke způsobu výpočtu očekávaných efektů při náhradě stávajících kotlů v rodinných domech moderními zdroji vytápění pro účely zpracování analýzy proveditelnosti k žádostem krajů v rámci Specifického cíle 2.1 Prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

2) V posudcích pro posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, (tj. podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona 406/2000 Sb.) se vyhodnotí spotřeba primární energie a neobnovitelné primární energie dle vyhl. 78/2013 Sb. Emise se podle této vyhlášky nevyhodnocují.

Upozorňujeme, že jde pouze o názor naší energetické poradny, zákony je oprávněn vykládat pouze soud - ani MPO, ani SEI, ani nikdo jiný.
Přejeme hodně správně zpracovaných posudků!

J. Truxa, K. Srdečný
[ Odpovídá: Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect