MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
rád bych požádal o informace k vyhlášce č. 193/2007 Sb.

V §5 ods. (4) je uvedeno, že na vnitřních rozvodech musí být instalována tepelná izolace, pokud nejsou určeny k vytápění temperování okolního prostoru.

Je možné tento odstavec chápat takovým způsobem, že pokud projektant navrhne tepelnou izolaci na vnitřní rozvody vytápění o tloušťce, která nevyhovuje požadavkům z hlediska určující hodnoty součinitele prostupu tepla U uvedené v příloze č. 3, ani nevyhovuje optimalizačnímu výpočtu dle §2 ods. (3) a prohlásí, že tyto rozvody jsou určeny pro temperování okolního prostoru, je vše v souladu s touto vyhláškou, respektive není to v rozporu z touto vyhláškou?

Uvedu příklad:
Na rozvodech vytápění (70/55 °C) je na části vnitřních rozvodů projektem navržena izolace 13 mm. Jedná se o rozvody vedené v podlaze chodby, která spojuje kotelnu s vytápěnou místností. Projekt uvádí, že teplota v této chodbě bude 10 °C. V chodbě nejsou navržena otopná tělesa ani jiný zdroj vytápění (temperování). Potrubí v chodbě je plastové (20 x 2,25).
Výpočtem dle vyhlášky bylo zjištěno, že navržená izolace (lambda 0,04 W/mK) by měla mít tloušťku stěny 44 mm (výpočtem U). Optimalizačním výpočtem (§2 ods. (3)) bylo zjištěno, že tloušťka stěny muže být 29 mm. Navržená tloušťka 13 mm tedy nevyhovuje, pokud není rozvod určen k vytápění sledované chodby.
Při řešení otázky správného návrhu tloušťky izolace se projektant vyjádřil tak, že potrubí vedené v podlaze, na kterém je navržena izolace 13 mm, je určeno pro temperování této chodby a požadavky vyhlášky se tedy v tomto případě neuplatní.
Je tento přístup v pořádku?
Může být na vnitřních rozvodech izolace, která neodpovídá vyhlášce, pokud projektant prohlásí, že jsou tyto rozvody určeny k temperování okolního prostoru?
Nevztahují se pak na tyto nedostatečně zaizolované či zcela nezaizolované vnitřní rozvody vytápění požadavky uvedené ve stejné vyhlášce v §4 ods. (1)?
Velice děkuji za odpověď či radu, kde bych mohl uvedenou problematiku nastudovat.

[ 13.3.18 - dotaz číslo: 91507 - téma: Vytápění ]

Vážený pane,

vnitřní teplotu místností určuje projektant stavební části budovy, podle požadavků příslušných předpisů a požadavků investora. Pokud je tedy v chodbě navržena teplota +10°C, může jít o temperovaný prostor.

Potrubí v této chodbě tedy nemusí být izolováno podle požadavků vyhlášky č. 193/2007 Sb.

Je však zvláštní, že projektant navrhl izolaci potrubí, které má vyhřívat daný prostor. Projektant vytápění by měl doložit, jakým způsobem bude v chodbě požadovaná teplota zajištěna (může to být tepelnými zisky z přilehlých místností, nebo zisky z potrubí, nebo topným tělesem, či kombinací všech tří možností), aby byla dodrženy požadavky projektu

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný

[ Odpovídá: Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect