MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.3.18 / dotaz č. 91893
mám v umyslu provest kompletni rekonstrukci malé vodní elektrárny.na místě elektrárna byla před 20ti lety-zustalo jen misto a splav
mužete-li zašlete alespon upoutávku kam se obrátit
děkuji
Hezký den,

doporučuji kontaktovat proječní kancelář, která je v blízkosti výstavby MVE a zabývá se výstavbou MVE. Například:

http://www.projekty-fibinger.cz/projekty-malych-vodnich-elektraren-mve.php

http://www.elzaco.cz/cs/kontakt

http://www.hydrotechnika.cz/cs/

Užitečný kontakt by mohl být také na Cech provozovatelů MVE: http://www.cechmve.cz/inzerce

Bude potřebné zjistit a provést následující:

Jaký je současný stav dané lokality
Určení optimálního průtoku v dané řece pomocí dat z ČHMU
Volba vhodné turbíny pro lokalitu
Výpočet základních parametrů turbíny
Návrh možných řešení
Návrh jednotlivých částí MVE
Zjistit možné připojovací podmínky a způso využití vyrobené elektřiny a požádat ERÚ o licenci a zřejmě budete potřebovat nové oprávnění pro nakládání s vodami.

Doporučuji také zjistit možnosti dotací MVE a sledovat například pokud jste podnikatel výzvy z programu Obnovitelné zdroje energie jejichž cílem je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů nebo i jiné dotační programy podporující MVE.

Výkupní ceny elektřiny vyrobené z MVE jsou dány podmínkami v cenových rozhodnutích, které každým rokem vydává ERÚ (https://www.eru.cz/poze)

nebo hezké shrnutí najdete zde: https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/91-vyse-vykupnich-cen-a-zelenych-bonusu

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* -
Téma:  Energie vody
tisk