MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

V našem panelovém domě jsou na radiátorech termoregulační ventily z roku 1995 od firmy Energie České Budějovice. Podle dostupných informací nebyla nikdy provedena jejich revize a není ani plánována, ventily žádná pověřená kvalifikovaná osoba průběžně v bytech nekontroluje a neudržuje.
1) Jakou mají termoregulační ventily obvyklou životnost? Jak často by měla být prováděna jejich výměna?
2) Mají se provádět revize termoregulačních ventilů, a pokud ano, jak často?
3) Má na funkci termoregulačních ventilů vliv teplota vody v topné soustavě? Fungují stejné termoregulační ventily jinak, když topnou soustavou proudí voda o konstantní teplotě (např. 70oC) a když je teplota otopové vody průběžně upravována podle venkovní teploty (Teplárna ČB dodává údajně vodu o teplotě 45-85oC)?
4) V roce 2013 byla v domě instalována vlastní regulace teploty otopové vody, která její teplotu snížila o několik desítek stupňů oproti vodě dodávané Teplárnou ČB na patu domu a otopová voda je trvale rovněž až o několik desítek stupňů studenější než teplá užitková voda (dokonce také při venkovních teplotách -10oC byla voda v radiátorech studenější než teplá voda z kohoutku). Dříve proudila topnou soustavou přímo voda dodávaná Teplárnou ČB bez další regulace (tj. bez přimíchávání ochlazené vracející se vody). Měly být v souvislosti s touto změnou vytápění překalibrovány nebo vyměněny termoregulační ventily?
[ 11.4.18 - dotaz číslo: 92356 - téma: Měření a regulace ]

Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K jednotlivým částem dotazu uvádím:
1). Termostatické ventily se skládají ze dvou částí
- část uzavírací, která uzavírá průtok topné vody otopným tělesem
- části regulační, která reguluje průtok v závislosti na okolní teplotě
Životnost uzavírací části je shodná s životností běžných armatur bez termostatické regulační části, není žádným předpisem určena a nechá se odhadnout na cca 30 let. Výměna je možná odbornou firmou při vypuštění obsahu vody z celého otopného systému.
Životnost regulační části rovněž není určena. Funkci si může ověřit každý uživatel sám sledováním, zda ventil reaguje na otevírání a uzavírání.
2). Revize funkce termoregulačních ventilů nejsou předepsány. Pokud se domníváte, že termostatické regulační ventily nefungují správně, je možno požádat o nápravu poskytovatele služeb (Zákon č. 67/2013 Sb. ve znění zákona č. 104/2015 Sb. o službách.).
Předpokladem správné funkce je hydraulické vyvážení otopné soustavy a centrální regulace teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě ve výměníkové stanici nebo na vstupu do vytápěného objektu. Na konci topné sezony se doporučuje otevřít ventily na krátkou dobu na plno a propláchnout tak možné nečistoty usazené ve ventilech a v potrubí.
3). Teplota topné vody v soustavě nemá na funkci termostatických ventilů vliv.
4). Uváděné snížení teploty topné vody v soustavě oproti teplotě dodávané Teplárnou Ć. Budějovice o několik desítek °C je značně nepravděpodobné. Teplota topné vody by se měla pohybovat v rozsahu od cca 40 °C do cca 80 °C v závislosti na venkovní teplotě. V případě nedotápění některých místností nebo bytů je možno požádat o nápravu poskytovatele služeb.


Ing. Jaroslav Winkler
Energetický poradce ECČB

[ Odpovídá: Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect