MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý deň,
v rámci zkušobných otázok pre získanie oprávnenia na provádění EA a EP sú požadované:
1) Podrobnosti posúdenia efektivity odberu energie
2) Podrobnosti a podmienky doporučení jednotlivých typov energetického posudku.
3) Podrobnosti specifikace rizik a nejistot navrhnutých opatrení.

Prosím o Váš odborný komentár, podrobný popis a detailnú specifikaci konkrétnych náležitostí či faktorov k jednotlivým vyššie uvedeným bodom.

Ďakujem za spoluprácu a prajem pekný deň.

[ 14.4.18 - dotaz číslo: 92454 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Přeji dobrý den,

děkuji za Váš dotaz.

Bohužel odpovědi na něj jsou závislé na tom, jaký konkrétní případ posuzujete, či hodnotíte. Nicméně pokusím se odpovědět v obecné rovině.

Podrobnosti a podmínky doporučení jednotlivých typů energetického posudku zahrnují podrobný popis jednotlivých doporučení a podmínky, za kterých byly stanoveny (například ceny elektrické energie a plynu, účinnosti zařízení a mnohé další). Pro detailnější popis doporučují projít si příklady jednotlivých typů energetických posudků, které jsou k dispozici v rámci programu MPO EFEKT zde

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace/51274
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace/51276
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace/71258

Nejedná se o zcela aktuální případy dle zákona č. 406/2000 Sb. Nicméně odpovědi na Vaše dotazy zde podle mého názoru naleznete.

Ke specifikaci rizik a nejistot lze obecně říci, že se jedná o rizika a nejistoty, které energetický specialista stanoví na základě analýzy toho konkrétního případu a které mohou způsobit to, že závěry posudku či auditu nebudou platné. Jde v podstatě o to, že v rámci posudku či auditu využíváte některé předpoklady – okrajové podmínky a jejich platnost má určitou velikost rizika či nejistoty. Podrobnější informace opět najdete ve výše uvedených publikacích případně k energetickému auditu i zde

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace/51235

Efektivitu odběru energie si lze představit různě. Pokud mluvíme například o odběru elektrické energie ze sítě můžeme efektivitou rozumět to, zda odebíráme elektrickou energii v optimálním množství, za optimální cenu a v optimálním čase. Například zda z pohledu naší konkretní spotřeby pro nás není vhodnější jiný tarif, případně jiný maximální limitní odběr. Na základě analýzy záznamů odběrů energie v korelaci s aktuální potřebou můžeme provést i optimalizaci.

S pozdravem
Miloš Müller

Související legislativa[ Odpovídá: Ing., Ph.D. Miloš Müller - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect