MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Má právo stavební úřad požadovat Energetický posudek
při podání žádosti o stavební povolení k projektu změny vytápění bytu v bytovém domě? Jedná se v bytě o zrušení vytápění lokálními topidly na tuhá paliva a instalaci nového teplovodního etážového vytápění s plynovým kombinovaným kondenzačním kotlem o výkonu 24 kW.
[ 18.5.18 - dotaz číslo: 93868 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den,

Energetický posudek (posuzující alternativní systémy – dle § 9a odst. 1 písm a, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění) by měl být součástí PENB, v případě větší změny budovy se zdrojem tepla > 200 kW.
Samotná změna způsobu vytápění však není „větší změnou dokončené budovy“.
Není zcela zřejmé, jak nahlížet na případ, že v BD bude např. 12 bytů vytápěných lokálně, avšak s celkovým, výkonem všech zdrojů >200 kW.
I zde se však musí jednat o větší změnu (celé budovy), tzn. součástí úprav vytápění musí být úpravy, mající za následek změnu tepelně technických vlastností na více než 25 % obálky budovy (zateplení, výměna oken, či kombinace).
V takovém případě je povinnost zpracovat EP dle § 9a, odst. 1 písm.a)

§ 9a odst. 2 dále uvádí případy, kdy stavebník (vlastník) může zpracovat posudek na základě vlastního rozhodnutí. Není zde však žádná vazba na stavební úřad (zákon o hosp.energií takovéto právo stavebnímu úřadu neukládá).
Pokud ho však stavební úřad z nějakého důvodu požaduje (ze zákona č. 406/2000 Sb. však toto právo požadovat EP nevyplývá), je možné EP zpracovat.

Napadá mě ještě jedna možnost, proč úřad posudek požaduje, a tou je ustanovení §16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší (viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#p17)
Povinnost zpracování EP z tohoto důvodu však zákon o hospodaření energií vůbec nezná, resp. oba zákony nejsou v tomto pohledu sjednoceny a situace není meziresortně vyřešena.

S pozdravem,
Ing. Jiří Mazáček, PORSENNA o.p.s.

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Jiří Mazáček - EKIS Praha Porsenna ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect