MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
bydlíme v bytovém domě a měla bych dotaz ohledně vyúčtování záloh za rok 2017, které jsme obdrželi od správy domů. Po vyúčtování nám přišlo opravné vyúčtování, ve kterém byl nedoplatek za studenou vodu o 100 % vyšší, než nedoplatek původní. Opravné vyúčtování bylo vystaveno na základě reklamace, kterou jsme nepodávali. Chtěla jsem se zeptat, jak je technicky možné, že dojde k podobnému pochybení, jakým způsobem se obvykle provádí odečty, zda může např. dojít k záměně vodoměrů, kdo odečty provádí. Zároveň budu ráda za doporučení, jak výrazněji za vodu ušetřit. Liší se cena vody u různých dodavatelů?
Předem děkuji za odpověď.

[ 28.5.18 - dotaz číslo: 94233 - téma: Ceny energií, účtování tepla, Měření a regulace , Vytápění ]

Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu uvádím k jednotlivým bodům:
- Za správnost rozúčtování odpovídá majitel domu (správa domů, SBD, SBJ apod.) Na tom nic nemění ani skutečnost, že vyúčtování zpracovává pověřená firma.
- Odečty hodnot poměrových měřičů spotřeby tepla a vodoměrů může provádět pracovník firmy, která bude rozúčtování zpracovávat, případně majitel domu. Vždy je vhodné, aby odečtům byl přítomen zástupce domu, případně bytu a podpisem potvrdil správnost údajů.
- Cena vody od jednotlivých dodavatelů se liší, ale v jednotlivých obcích bývá vždy jen jeden dodavatel a cena vody shodná pro všechny porovnatelné odběratele.
V rozúčtování by měly být uvedeny všechny výchozí údaje, u dodávky studené vody zejména počáteční a konečný stav vodoměru a jednotková cena. Pokud se ceny mění v průběhu roku, pak uvést i ceny v jednotlivých obdobích
V opravném vyúčtování by měly být uvedeny důvody opravy. Pokud není rozúčtování srozumitelné, je možno podat podle §8 odst. (2) zákona č. 67/2013 Sb. ke správnosti vyúčtování námitky majiteli domu.
§ 8.
(2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

Pro vyčerpávající zodpovězení Vašeho dotazu doporučuji osobní konzultaci v našem Energetickém konzultačním a informačním středisku v Č. Budějovicích. Je vhodné dohodnout termín a čas konzultace na tel. 387 312 580. K této bezplatné konzultaci vzít sebou původní a opravené rozúčtování, případně další doklady týkající se rozúčtování nákladů

S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB

[ Odpovídá: Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect