MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
máme nový zateplený bytový dům postavený v roce 2016. Je nutné používat pro vyúčtování tepla polohové koeficienty bytů? Spotřeba tepla se měří kalorimetrem na vstupu u každého bytu.Teplo rozúčtováváme v poměru 40základní/60 spotřební složka + korekce. Kdo prosím případně stanovuje tyto polohové koeficienty?

Děkuji mockrát za odpověď.

[ 11.6.18 - dotaz číslo: 94454 - téma: Ceny energií, účtování tepla ]

Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství.
Používání polohových koeficientů bytů řeší Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům k zákonu č. 67/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Tento metodický pokyn v § 6 odst. 2 uvádí způsob rozdělování spotřební složky nákladů na vytápění mezi jednotlivé odběratele tepla (příjemce služeb):
§ 6 odst. (2)

Spotřební složka – rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů měřidel, vychází tedy z míry naměřené nebo indikované spotřeby tepla. Spotřební složka je rozdělována s použitím korekcí a výpočtových metod zohledňujících rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou. Korekce a výpočtové metody se tedy uplatní u stanovených měřidel (kalorimetrů) nebo u zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění (indikátorů).

O použití korekcí se zmiňuje i odst. d) § 6 vyhlášky č. 269/2015 Sb.

§ 6 Vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody příjemcům služeb
Ve vyúčtování poskytovatel služeb, kromě náležitostí stanovených zákonem, uvede
d) podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru příjemce služeb v m2, v případě poskytování teplé vody průměrný počet osob rozhodných pro rozúčtování služeb a za celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím období, součet skutečných a přepočtených náměrů instalovaných měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru příjemce služeb, součet náměrů instalovaných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaných vodoměrů teplé vody v bytě či nebytovém prostoru příjemce služeb a ve společných prostorách zúčtovací jednotky rozúčtovávaných přímo mezi jednotlivé příjemce služeb podle evidence spotřeb v m3, hodnoty podílu nákladu příjemce služeb na vytápění, teplo na ohřev vody a na vodu v teplé vodě,

Instalované kalorimetry sice udávají spotřebu tepla, jsou však ale měřidly poměrovými. Jejich údaj je ovlivněn polohou bytu v domě a proto je nutné používání polohových koeficientů.

Polohové koeficienty ve většině případů stanovuje firma, která provedla montáž kalorimetrů případně indikátorů spotřeby


Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB[ Odpovídá: Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect