MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
uvažujeme o zateplení štítových stěn a zadního průčelí zděného bytového domu (30 bytových jednotek). Omítka předního průčelí je v dobrém stavu, vyžaduje jen drobné opravy. Pouze na předním průčelí jsou také atypické zděné balkony a štukatérské profily, proto bychom tuto jednu stěnu zateplovat nechtěli. Je z legislativního pohledu přípustné při takové opravě zateplit jen 3 stěny domu? Nejedná se o památkově chráněnou budovu. Děkuji za odpověď.
[ 27.6.18 - dotaz číslo: 95290 - téma: Zateplování budov , En. audity, en. průkazy a štítky budov, Legislativa ]

Dobrý den, děkujeme za dotaz.

Pokud se zaměříme pouze na legislativní stránku, tedy pomineme klady či zápory částečně zatepleného objektu, tak je to možné.
Jelikož se jedná o zateplení, které bude (pravděpodobně) na více než 25% plochy obálky, tak je nutné vypracovat PENB jako větší změnu dokončené budovy. Pravděpodobně to bude vyžadováno i jako příloha ke stavebnímu řízení.

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov stanoví tři možnosti hodnocení:
§ 6 odstavec (2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud

a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo ------ tedy splnění neobnovitelná primární energie za rok a průměrného součinitele prostupu tepla.

b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo ------ tedy splnění celková dodaná energie za rok a průměrného součinitele prostupu tepla.

Objekt se hodnotí jako celek, tedy nezateplené konstrukce "zhoršuji" celkový stav a pokud výše uvedené parametry nebudou splněny, potom by PENB vyšel jako nevyhovující.

Někdy je důvod, že nejde obsáhnout celý objekt v rámci nějakého zateplení, ať buď finančně, nebo historicky atd. V tomto případě zákon nabízí i třetí možnost hodnocení:

c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce ----- opět ve srozumitelnějším podání: součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, které jsou zateplovány, musí být lepší (nižší) než doporučené hodnoty dle ČSN 730540-2:2011. V této normě jsou hodnoty požadované a doporučené.

Například u stěn je požadovaný součinitel prostupu tepla 0,30W/(m2∙K) a doporučený je 0,25W/(m2∙K). Zateplované stěny tedy musí mít větší tloušťku tepelného izolantu, popřípadě lepší tepelný izolant.

Shrnutí: PENB pro větší změnu dokončené budovy vyhodnotí specialista dle odstavce a) a b) a pokud nebudou splněny parametry, může ještě posoudit variantu c). Navhuji tedy zateplení navrhnout rovnou na doporučené hodnoty dle výše uvedené normy.

Při zateplení doporučuji ještě posoudit riziko kondenzace.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Související legislativa[ Odpovídá: Ing., Ph.D. Radim Smolka - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect