MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Tazatel má zájem v příštím roce o instalaci FVE na střeše svého RD o výkonu cca 5 kW. Dotazuje se na možnosti dotací na instalaci a zda se neuvažuje o změně výkupní ceny, která je nyní garantovaná zákonem.
[ 17.10.08 - dotaz číslo: 9616 - téma: Dotace a financování projektů ]

Dobrý den,
podpora využívání obnovitelných zdrojů se řídí zákonem 180/2005 Sb. a prováděcími vyhláškami. Vzhledem k postoji Evropské komise na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny se dá předpokládat, že k žádným výrazným změnám ve způsobu podpory výkupu elektřiny z FVE nedojde. Výkupní ceny stanovuje Energetický regulační úřad na příslušný kalendářní rok. Při stanovení výkupní cen vychází ERU z průměrné jednotkové nákladové ceny jenotlivých druhů zařízení, ceny provozu a přiměřený zisk na přepokládanou dobu životnosti zařízení. V sočasné době je stanovena životnost FVE 20 let. Takže jestliže postavíte FVE budete mít garanci a dotovanou výkupní cenu 20 let.
Podporu na investi do FVE bylo možné dostat ze Státního fondu životního prostředí formou dotace (pro nepodnikající fyzické osoby), ovšem tento dotační titul nebyl pro rok 2008 vypsán. Jestli bude vypsán pro rok 2009 nevím, ale podle současného postoje to nepředpokládám ani v roce 2009.
S pozdravem
Milan Mach

Výkupní cena elektrické energie bude po uvedených 20 let průběžně valorizována dle indexu cen průmyslové výroby, minimálně však o 2%.

"*go170709"
[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect