MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, je při posuzování žádosti k aktivitě "1A-Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení" brán ohled i na barvu (teplotu chromatičnosti) světla nových svítidel nebo se dle pokynu jedná pouze o doporučení a barva světla nebude mít na posuzování dotace vliv? Děkuji
[ 20.8.18 - dotaz číslo: 97350 - téma: Dotace a financování projektů ]

Pro dotaci musí být vypracovaná projektová dokumentace, která obsahuje mimo jiné světelně technické parametry svítidel. Návrh na nové osvětlení musí odpovídat stávajícím platným předpisům ČR a platným ČSN (viz. příloha č.29 předkládaná společně s žádostí o dotaci, která se odkazuje na ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení) a být v souladu s přijatelností žádosti.
Kritéria hodnocení žádosti jsou uvedené ve výzvě č. 2/2018 a jsou to:
1. podíl uspořené energie na spotřebě celého VO (v %)
2. podíl způsobilých výdajů na úsporu (v Kč/MWh za rok)
3. reálná doba návratnosti (v letech)
4. způsobilé výdaje v poměru na 1 světelný bod (v Kč)
Z uvedeného plyne, barva (teplota chromatičnosti) nových svítidel nebude mít na posouzení dotace vliv.

[ Odpovídá: Ing. Jiří Merhout - EKIS Most ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect