MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Pracuji jako správce domů ve vlastnictví bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Pro řádné vyúčtování zálohových plateb za služby v případě neobsazeného bytu u BD dáváme název "volný byt" s počtem osob 0. Majitelem bytu je BD. V případě bytu, který je ve vlastnictví vlastníka, zapsaného v katastru nemovitostí a nemá tento byt obsazen (což se stává tehdy, kdy ho vlastník dává do nájmu, ale tato skutečnost nás nemusí zajímat), dáváme však počet osob 1 se jménem vlastníka. Máme však případ, kdy vlastní tento byt město, nemá ho obsazený a nutí nás, abychom v tomto případě vedli v bytě také 0 osob pro vyúčtování služeb. Podle jaké legislativy máme postupovat? Děkuji Vám.
[ 28.8.18 - dotaz číslo: 97645 - téma: Ceny energií, účtování tepla ]

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Rozúčtování služeb v bytových domech upravuje zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění. Podle § 5 odst. (2) písm. d) tohoto zákona se náklady na provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, rozúčtovávají podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování, tj. podle počtu osob v jednotlivých bytech.
Podle § 2 písm. g) bod 2. tohoto zákona je osobou rozhodnou pro rozúčtování služeb vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

Ing. J. Winkler
Energetický poradce ECČB

[ Odpovídá: Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect