MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Při rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu se řídíme zákonem č. 67/2013 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 269/2015 Sb.
V našem vlastnictví však máme převážně domy – železniční výpravní budovy, ve kterých převažují nebytové prostory:
V přízemí jsou prostory určené pro odbavení cestujících (odbavovací haly, prodej jízdenek) a komerční nebytové prostory (restaurace, trafika, prodejny s občerstvením).
V prvním patře jsou např. naše kanceláře a jedna místnost určená jako nocležna pro vlakové čety vč. sociálního vybavení.
Ve druhém patře jsou 2 bytové jednotky (dříve služební byty železničářů).
Plocha bytových jednotek činí v průměru u cca 1000 budov těchto budov s rozúčtováním tepla a teplé vody pouze 25 % podlahové plochy, zpravidla se jedná o 2 – 3 bytové jednotky.
Ve vlastnictví však máme také několik bytových domů o 4 bytových jednotkách, ve kterých nejsou žádné nebytové prostory, a také několik domů pouze nebytového charakteru (zpravidla administrativa).
Můj dotaz je primárně směřován k výše uvedeným výpravním budovám, neboť při sjednávání smlouvy o poskytování služby vytápění a dodávky teplé vody nový nájemce komerčního prostoru (restaurace) nesouhlasí s postupem dle výše uvedené legislativy, neboť dle jeho výkladu jsou zákon i vyhláška platné pouze pro bytové domy s definicí nejméně polovina podlahové plochy k trvalému bydlení a 4 bytové jednotky. V názvu zákona č. 67/2013 Sb. je však uvedeno „… v domě s byty“

[ 3.10.18 - dotaz číslo: 99446 - téma: Legislativa ]

Dobrý den, zákon platí pro domy s byty tj. dle mého názoru postupujete správně.
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Krásný - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect