MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
hodláme prodat starý neobyxvatelný dům, před nutnou rekonstrukcí. V domě je odpojen jak přívod vody, tak i plyn. Je tam pouze nevyhovující elektrika. Dříve byl dům vytápěn plynem.
Jedná se nám o to, zdali musíme nechat vypracovat Energetický štítek při prodeji domu, když je dům určen k rekonstrukci.
Osobně se domnívám, že není třeba, protože se na toto vztahuje tato možnost:
"U budov postavených a zároveň naposledy rekonstruovanýchpřed 1. 1. 1947, je možné neopatřit pro prodávaný dům energetický štítek. Platí to pouze za předpokladu, že se tak prodávající a kupující písemně dohodnou (např. v kupní smlouvě)."
Vás laskavě prosím o potvrzení, či vyvrácení mého názoru, popřípadě poučení.

Děkuji mnohokrát.
[ 11.10.18 - dotaz číslo: 99480 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den
Váš výklad je správný. Dle Zákona č.406/2000 sb. o hospodaření s energií paragraf č.7 odstavec 9. Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ni byla provedena před 1.1.1947.

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect