Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.10.18 / dotaz č. 99764
Dobrý den,


aktuálně řešíme s kolegy otázku uvádění relevantních informací na obalech našich výrobků vzhledem k nařízení 1194/2012. Je jasné, že požadavky tohoto nařízení jsou platné pro světelné zdroje (v našem případě typicky LED žárovky), nicméně řešíme otázku, zdali je toto nařízení platné i pro svítidla, kde jsou LED čipy neoddělitelnou součástí svítidla.


Konkrétně se mi jedná o tyto body:

1) V úvodní stati se v bodě 16 uvádí - Svítidla LED, z nichž není možné světelný zdroj LED nebo modul LED vyjmout a podrobit nezávislému testování, by neměla poskytovat výrobcům LED možnost vyhnout se požadavkům uvedeným v tomto nařízení.

2) Na druhou stranu v příloze III, bod 3.1 se uvádí: Tyto požadavky na informace se nepoužijí na: — moduly LED, jsou-li uváděny na trh jako součást svítidla, z něhož nemají být vyjmuty konečným uživatelem.Jak si lze vyložit výše uvedené informace? Je tedy nutné všechny údaje, které se uvádějí na obalech světelných zdrojů, uvádět i na obalech svítidel dle pravidel požadovaných nařízením 1194/2012?Děkuji moc za odpověď.
Dobrý den,

pokud jsou LED moduly neoddělitelnou součástí svítidla, tak se na ně nevztahuje povinnost uvádět informace. Ale vztahuje se na ně ostatní funkční a účinnostní požadavky. Zákonodárce zřejmě chtěl výrobcům svítidel snížit náročnost při zpracování obalů svítidel, ale nechtěl připustit, že se na trh dostanou nekvalitní LED moduly ve svítidlech.

Doporučuji vám stažení manuálu federace LightingEurope: https://www.lightingeurope.org/general-publications/167-guide-for-the-application-of-the-commission-regulation-eu-no-1194-2012

Dovolil bych si doplnit, že na LED svítidla a LED moduly se vztahují i normy ČSN EN 62722-2-1 a ČSN EN 62717, z kterých také vyplývají nějaké povinnosti ke zveřejnění.

Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven
Téma:  Osvětlení
tisk